Nacionalna služba za zapošljavanje: ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE ZA JANUAR

ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE ZA JANUAR

Opovo,
13. februar 2020;

U četvrtak,
13. februara izvršiće se isplata posebne novčane naknade za januar 2020.
godine, zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova
za ostvarivanje prava na penziju.