Inspekcija za zaštitu životne sredine: OPŠTINA OPOVO BEZ ZNAČAJNIH ZAGAĐIVAČA VAZDUHA

OPŠTINA OPOVO BEZ ZNAČAJNIH ZAGAĐIVAČA VAZDUHA

Opovo, 12. februar 2020;

U
vezi sa aktuelnim  problemom zagađenja
vazduha, na osnovu raspoloživih podataka i 
sagledavanjem stanja, smatra se da 
 na teritoriji opštine Opovo ne
postoji opasnost po zdravlje ljudi, životinja 
i životnu sredinu.

Opština
Opovo je  pretežno ruralnog karaktera
tako da je privredni razvoj  zasnovan na
poljoprivrednoj proizvodnji dok je industijska proizvodnja kao potencijalni
zagađivač vazduha slabo razvijena  sa
nekoliko industrijskih objekta u oblasti prehrambene i drvno-prerađivačke
industrije.

Što
se tiče putne mreže koja zbog izduvnih gasova može  imati uticaj na zagađenje vazduha, kroz našu
opštinu prolazi državni put II reda 16
km, opštinski put 15 km i nekategorisani putevi u dužini od 40 km što  nema značajni uticaj na zagađenje.

Opštinska toplana ne postoji i grejanje se
sprovodi preko ukupno 8 peći od po 200 kw kojima se na teritoriji cele opštine
vrši zagrevanje javnih ustanova ( škole, predškolska ustanova i Dom
zdravlja)  koje kao energent koriste  pretežno pelet, lož-ulje odnosno ugalj kao i
individualnih ložišta za zagrevanje domaćinstava. Mlekara “Maestro” koristi
kotao snage 1, 395 kw, suncokretov pelet kao energent i ima  obavezu merenja emisije zagađujućih materija
dva puta godišnje i dostavljanja izveštaja nadležnom inspektoru za zaštitu
životne sredine.

U
jesenjem periodu prisutno je sporadično paljenje strnjike na njivama što
svakako dovodi do zagađenja vazduha.

U
skladu sa zakonskim obavezama predviđenim Zakonom o zaštiti vazduha (
„Sl.glasnik RS“ br. 36/2009 i 11/2013)  i
raspoloživim budžetskim sredstvima i našoj opštini predviđa se izrada programa
monitoringa kao jedinog mernog pokazatalje zagađenja, izrada Plana kvaliteta
vazduha i po potrebi izrada Kratkoročnog akcionog plana.

U
cilju sprečavanja i smanjenja rizika od zagađenja vazduha na teritoriji naše
opštine  primenjuju se mere podizanja
ekološke svesti u oblasti zaštite vazduha kao stalna edukacija stanovništva,
školske i predškolske dece i objavljivanje upozorenja preko lokalnih glasila za
sprečavanja  aktivnosti koje dovode do zagađenja
vazduha.

Najznačajnijom
dugoročnom merom smanjenja zagađenja vazduha smatramo upravo završeni projekat
gasifikacije opštine Opovo. U sva četiri naseljena mesta naše opštine sprovedena
je komletna gasovodna mreža i izdata upotrebna dozvola. Projektom je
predviđeno  da se napajanje gasne mreže
vrši iz pravca Kovačice.  Na osnovu
informacija dobijenih od JP „Srbijagas“ Novi Sad planira se da u roku od
najduže godinu dana budu završeni radovi i na tom delu gasovoda.

Na
osnovu izjave Gorana Trivana ministra za zaštitu životne sredine, biće omogućeno
subvencionisanje individualnih priključaka i instalacija za centralno grejanje
na gas, što će građanima ali i privrednicima omogućiti prelazak na komforniji i
jednostavniji način grejanja koji pre svega doprinosi očuvanju zdrave životne
sredine.

Inspektorka
za zaštiti životne sredine, Marina Mitrović