Inspekcija za zaštitu životne sredine: OPŠTINA OPOVO BEZ ZNAČAJNIH ZAGAĐIVAČA VAZDUHA

image_pdfimage_print

OPŠTINA OPOVO BEZ ZNAČAJNIH ZAGAĐIVAČA VAZDUHA

Opovo, 12. februar 2020;

U vezi sa aktuelnim  problemom zagađenja vazduha, na osnovu raspoloživih podataka i  sagledavanjem stanja, smatra se da   na teritoriji opštine Opovo ne postoji opasnost po zdravlje ljudi, životinja  i životnu sredinu.

Opština Opovo je  pretežno ruralnog karaktera tako da je privredni razvoj  zasnovan na poljoprivrednoj proizvodnji dok je industijska proizvodnja kao potencijalni zagađivač vazduha slabo razvijena  sa nekoliko industrijskih objekta u oblasti prehrambene i drvno-prerađivačke industrije.

Što se tiče putne mreže koja zbog izduvnih gasova može  imati uticaj na zagađenje vazduha, kroz našu opštinu prolazi državni put II reda 16 km, opštinski put 15 km i nekategorisani putevi u dužini od 40 km što  nema značajni uticaj na zagađenje.

Opštinska toplana ne postoji i grejanje se sprovodi preko ukupno 8 peći od po 200 kw kojima se na teritoriji cele opštine vrši zagrevanje javnih ustanova ( škole, predškolska ustanova i Dom zdravlja)  koje kao energent koriste  pretežno pelet, lož-ulje odnosno ugalj kao i individualnih ložišta za zagrevanje domaćinstava. Mlekara “Maestro” koristi kotao snage 1, 395 kw, suncokretov pelet kao energent i ima  obavezu merenja emisije zagađujućih materija dva puta godišnje i dostavljanja izveštaja nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine.

U jesenjem periodu prisutno je sporadično paljenje strnjike na njivama što svakako dovodi do zagađenja vazduha.

U skladu sa zakonskim obavezama predviđenim Zakonom o zaštiti vazduha ( „Sl.glasnik RS“ br. 36/2009 i 11/2013)  i raspoloživim budžetskim sredstvima i našoj opštini predviđa se izrada programa monitoringa kao jedinog mernog pokazatalje zagađenja, izrada Plana kvaliteta vazduha i po potrebi izrada Kratkoročnog akcionog plana.

U cilju sprečavanja i smanjenja rizika od zagađenja vazduha na teritoriji naše opštine  primenjuju se mere podizanja ekološke svesti u oblasti zaštite vazduha kao stalna edukacija stanovništva, školske i predškolske dece i objavljivanje upozorenja preko lokalnih glasila za sprečavanja  aktivnosti koje dovode do zagađenja vazduha.

Najznačajnijom dugoročnom merom smanjenja zagađenja vazduha smatramo upravo završeni projekat gasifikacije opštine Opovo. U sva četiri naseljena mesta naše opštine sprovedena je komletna gasovodna mreža i izdata upotrebna dozvola. Projektom je predviđeno  da se napajanje gasne mreže vrši iz pravca Kovačice.  Na osnovu informacija dobijenih od JP „Srbijagas“ Novi Sad planira se da u roku od najduže godinu dana budu završeni radovi i na tom delu gasovoda.

Na osnovu izjave Gorana Trivana ministra za zaštitu životne sredine, biće omogućeno subvencionisanje individualnih priključaka i instalacija za centralno grejanje na gas, što će građanima ali i privrednicima omogućiti prelazak na komforniji i jednostavniji način grejanja koji pre svega doprinosi očuvanju zdrave životne sredine.

Inspektorka za zaštiti životne sredine, Marina Mitrović