Veliko spremanje u opovačkom vodovodu: PROVERA SVIH PRIKLJUČAKA I NJIHOVIH STVARNIH VLASNIKA

image_pdfimage_print

PROVERA SVIH PRIKLJUČAKA I NJIHOVIH STVARNIH VLASNIKA

Opovo, 3. februar 2020;

Javno preduzeće „Mladost“ Opovo pokrenulo je ažuriranje baze podataka kako se priključci za vodu ubuduće ne bi vodili na osobe koje su pokojnici ili osobe koje su nekretninu poklonili, prodali i slično. U preduzeću kažu da trenutno kod javnih izvršitelja ima oko 150 evidentiranih korisnika koji nisu regulisali pitanje nasleđenog priključka, odnosno, da se oni još uvek vode na pokojnike ili stare vlasnike, ali da je među 4500 postojećih korisnika, taj broj verovatno veći.

Komunalno preduzeće je ovih dana pozvalo takozvane „faktičke korisnike“ da u najkraćem roku registruju priključak po osnovu rešenja o nasledstvu, ugovora o poklonu ili bilo kom drugom pravnom osnovu, jer će u protivnom uslediti isključenja sa sistema vodosnabdevanja domaćinstava čiji su registrovani korisnici preminuli, prodali ili poklonili nekretninu, a novi „faktički vlasnici“ nisu regulisali pitanje priključka što je njihova zakonska obaveza.

JP „Mladost“ apeluje na potrošače da regulišu obaveze kako bi izbegli nepotrebne dodatne troškove isključenja i ponovnog priključenja sa vodovodne mreže što iznosi oko trideset hiljada dinara. U komunalnom preduzeću kažu da potrošači koji dobiju obaveštenja, treba u narednih osam dana da se jave u JP „Mladost“ i donesu neki dokument kojim dokazuju promenu vlasnika priključka.

Posle smrti lica na koje se vodi priključak obaveza korisnika je da prijavi nastalu promenu i prevede ga na sebe. Ukoliko je završen ostavinski postupak treba da donese dokument kojim to potvrđuje, a ukoliko nije, priključak može preregistrovati na sebe kao privremenog korisnika koji preuzima obavezu plaćanja. Preregistraciju priključka sa pokojnika ili drugog lica na onoga ko sada troši vodu treba da obave svi bez obzira da li redovno izmiruju obaveze ili su dužnici. Oni koji nisu obavili registrovanje priključka na svoje ime treba da se jave u JP „Mladost“ i dostave ostavinsko rešenje za prevod na svoje ime, ako su nasledili objekat, kuću ili stan, ili po drugom osnovu troše vodu, rečeno je u saopštenju JP „Mladost“.

Takođe, dosta je korisnika za koje je zbog dugovanja pokrenuta procedura izvršenja preko javnih izvršitelja, a oni neće da izmire obaveze pravdajući se time da se priključak ne vodi na njih ili neće da prime obaveštenja zbog toga što su adresirana na pokojnika. Onima koji se budu oglušili na ovaj apel sledi isključenje sa vodovodne mreže. JP „Mladost“ je od javnih izvršitelja do sada dobilo spisak sa oko 30 korisnika i svima su poslate opomene. Urađeno je desetak naloga za isključenje koja će najverovatnije početi u toku ove nedelje i ta aktivnost će sigurno biti preneta i u naredni period, poručuju u komunalnom preduzeću.