Komunalna inspekcija Opštinske uprave Opovo: IZDAVANjE PARKING KARTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

IZDAVANjE PARKING KARTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Opovo, 13. januar 2020;

Komunalni inspektor Opštinske uprave Opovo obaveštava osobe sa invaliditetom da podnošenjem zahteva za izdavanje parking karte mogu iskoristiti svoje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima.

Uz zahtev, prilaže se: Fotokopija lične karte, odnosno uverenje o prebivalištu osobe sa invaliditetom; Fotokopija saobraćajne dozvole osobe sa invaliditetom, odnosno ugovora o lizingu ili overenog kupoprodajnog ugovora; Fotokopija rešenja o procentu telesnog oštećenja, odnosno vrsti inavilditeta, izdato od nadležnih institucija; Dve fotografije dimenzija 30×35 mm.

Zahtev se podnosi na pisarnici Opštinske uprave Opovo.

Parking karta je lični dokument osobe sa invaliditetom, a pravo koje proizilazi iz parking karte ne može koristiti osoba koja nije osoba sa invaliditetom.