Pisanje naučnih i stručnih radova: OPOVAČKI BIBLIOTEKARI NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU U PANČEVU

image_pdfimage_print

OPOVAČKI BIBLIOTEKARI NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU U PANČEVU

Opovo, 9. novembar 2019;

U Gradskoj biblioteci Pančevo, 6. novembra je održano stručno akreditovano predavanje na temu „Pisanje naučnih i stručnih radova ili Kako objaviti tekst u domaćoj periodici“. Predavanje je namenjeno stručnom usavršavanju zaposlenih u mesnim, školskim i specijalnim bibliotekama, te su prisustvovali i bibliotekari Opštinske biblioteke Opovo i školski bibliotekar OŠ „Dositej Obradović“ Opovo.

Bibliotekari na stručnom usavršavanju

Program obuke sastojao se od uvodnog dela, tri predavanja i praktičnog rada polaznika. U uvodnom delu prof. Goran Trailović, bibliotekar savetnik, govorio je o cilju programa akreditovanog stručnog usavršavanja, kao i o „Čitalištu: naučnom časopisu za teoriju i praksu bibliotekarstva“. Dr Gordana Stokić Simončić, profesor na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predavanju je ukazala na tipove naučnih radova u časopisima, strukturu radova, kriterijume za vrednovanje priloga u časopisima i samih časopisa, značaj motivacije za pisanje, recenzije i drugo, uz navođenje mnogobrojnih primera iz prakse. Izborom literature za rad, vrstama citiranja, uputstvom za citiranje, kao i stilovima, sa posebnim osvrtom na najnovije dopune koje se odnose na Čikago stil bibliografskog citiranja, bavila se dr Dragana Sabovljev. Tema predavača dr Branke Dobrosavac odnosila se na pripreme za pisanje stručnih i naučnih radova, istraživanja i korišćenje literature i arhivske građe.

Gradska biblioteka Pančevo

Polaznici su, u završnom delu obuke, u grupnom radu, praktično primenjivali naučeno i vršili analizu stručnih radova u časopisu Čitalište, i na taj način se osnažili za vrednovanje i pisanje stručnih radova, s ciljem davanja doprinosa razvoju bibliotekarstva. (J.S.)