Sastanak sa predstavnicima ED Zrenjanin: USKORO SE OČEKUJU KONKRETNE AKCIJE U SAKULAMA

image_pdfimage_print

USKORO SE OČEKUJU KONKRETNE AKCIJE U SAKULAMA

Opovo, 24. jul 2019;

Sakule je jedino mesto Opštine Opovo čiju elektromrežu održava ED Zrenjanin. Nažalost kao periferno mesto u njihovoj ingerenciji Sakule već duže vreme ima problema sa napajanjem struje. U lokalnoj samoupravi ističu da su ovaj problem detektovali i preduzeli određene korake u smislu kontaktiranja nadležnih, analize i prezentacije predloga projekta za rekonstrukciju elektromreže u Sakulama.

Konkretno, predsednik opštine dr Zoran Tasić je imao sastanak sa direktorom Operatora distributivnog sistema EPS-a Bojanom Atlagićem kome je izneo problem u Sakulama. U međuvremenu ogranku ED Zrenjanin je poslat dopis sa molbom za rekonstrukciju električne mreže u naseljenom mestu Sakule, gde se još uvek nalaze dotrajale drvene bandere, koje je potrebno zameniti novim betonskim banderama (kao i dotrajalih starih betonskih) u cilju obezbeđivanja stnaovništvu stabilno snabdevanje električne energije. Takođe je potrebno predvideti izgradnju dve nove trafo-stanice u Sakulamana na lokacijama ugla ulice Zelena sa Ratarskom i uglu ulica Ratarska sa JNA. Ove trafo-stanice imale bi dvojaku ulogu. Pored obezbeđivanja kvalitetnog napajanja električnom energijom domaćinstvima u ovim delovima naselja, struja bi se obezbedila i za industrijsku zonu, kao i za farme čija je izgradnja planirana na izlazu iz Sakula u smeru Idvora. Opština Opovo je u prilogu prosledila tabele sa prikazom prioriteta po ulicama i specifikacijom bandera za zamenu, kao i grafički prikaz sa kopijom plana navedenih lokacija za izgradnju novih trafo stanica.

Konačno, sasatanak je održan i sa predstavnicima Elektrodistribucije Zrenjanin, gde je predsednik opštine razgovarao sa direktorom ogranka ED Zrenjanin Stojanom Stanižanom i njegovim saradnicima. Tom prilikom Tasić je izneo već pomenute probleme na elektromreži u Sakulama, kao i predlog projekta za rekonstrukciju i saniranje. S druge strane, direktor ED Zrenjanin je objasnio da je najveći problem u trafo-stanici u Perlezu, preko koje Sakule dobija struju, a čiji kapaciteti nisu u zadovoljavajućem stanju ali da će ED Zrenjanin učiniti sve da se ovi problemi prevaziđu.  

U izjavi za Glas Opova predsednik opštine je istakao da je rešavanje ovog problema jedan od prioriteta lokalne samouprave i da neće biti zaboravljen kao u nekim prošlim vremenima.

„Bilo je više žalbi od strane građana Sakula, koji su sasvim u pravu, mada smo mi i bez tih žalbi bili svesni i detektovali ovaj problem. Zajedno sa predstavnicima ED Zrenjanin analizirali smo situaciju, izneli smo paket mera, odnosno predlog projekta rekonstrukcije i saniranja, a od direktora ED Zrenjanin dobili smo uveravanja da će biti poboljšanja kapaciteta i očekujem da se to vrlo brzo i konkretno dogodi“, poručio je predsednik opštine dr Zoran Tasić.