Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine: RASPISANI JAVNI KONKURSI U UKUPNOM IZNOSU 410,5 MILIONA DINARA

RASPISANI JAVNI KONKURSI U UKUPNOM IZNOSU 410,5 MILIONA DINARA

Novi Sad, 3. mart 2019;

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je javne konkurse u svim svojim resorima, u ukupnom iznosu od 410,5 miliona dinara.

Sekretarijat će u oblast obrazovanja uložiti 353,5 miliona dinara, dok je nacionalnim manjinama namenjeno 57 miliona dinara.

Svi konkursi su javni, traju do 15. marta, odnosno 20. marta 2019. godine, a dokumentaciju i podatke o uslovima konkursa zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na veb-adresi www.puma.vojvodina.gov.rs