1

Humanitarna pomoć: KONTROLA INSPEKCIJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

KONTROLA INSPEKCIJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
DSC_0117Opovo, 20. maj 2014;
Tokom jučerašnjeg dana inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine obišla je u Pančevu, Kovačici i Opovu, punktove gde se prikuplja humanitarna pomoć. Inspektori su u Opovu obišli magacin Crvenog krsta i mesnu zajednicu gde pomoć prikuplja nevladina organizacija Inicijative mladih Opovo. Inspektori su kontrolisali uslove u kojima se pomoć skladišti i ispravnost hrane biljnog i životinjskog porekla, a istovremeno su dali smernice za dalji rad.

Sva angažovana lica – volonteri na prijemu humanitarne pomoći dužna su da prekontrolišu ispravnost prispele humanitarne pomoći u hrani biljnog i životinjskog porekla, kontrolom datuma proizvodnje, rokom upotrebe ili datumom isteka roka. Sve zatečene artikle odložiti na posebno mesto i po završetku kontrole pravilno uništiti.

Takođe, obaveštavaju se građani da organizacije koje prikupljaju humanitarnu pomoć ne mogu uzimati novčane donacije i da za to postoje namenski žiro računi, što znači da svaki građanin koji želi da uplati određenu sumu novca može otići u banku i isto učiniti na namenski žiro račun.