1

15. sednica Skupštine opštine Opovo: RODOLJUB JASIĆ DIREKTOR JP MLADOST, PODRŽANA INICIJATIVA GRAĐANA OPOVA

RODOLJUB JASIĆ DIREKTOR JP MLADOST, PODRŽANA INICIJATIVA GRAĐANA OPOVA
15. sednica SO OpovoOpovo, 21. mart 2014
Konačno, nakon nešto više od godinu dana vršenja dužnosti direktora JP „Mladost“ Opovo, Rodoljub Jasić je i zvanično imenovan za direktora ove javnog preduzeća. Kako je saopštila izvestioc ove tačke dnevnog reda i predsednica Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća Ankica Jožika, na konkurs se prijavilo pet kandidata od kojih je samo Rodoljub Jasić imao kompletnu dokumentaciju. U raspravi povodom ove tačke Ivan Petrov (LSV) je najavio da će njihova stranka biti uzdržana prilikom glasanja jer imaju podatke da se protiv Jasića vodi sudski spor. Međutim, Jožika je objasnila da se u konkursu traži samo Uverenja MUP-a da kandidat nije osuđivan, što je Jasić uredno i podneo. Prilikom izlaska za govornicu novi – stari direktor se zahvalio parlamentu na podršci.

Inspektor MUP-a Dejan SimicU vezi tačke koja je razmatrala problem građana Opova u vezi peticije i njihovog predloga zaključka, na današnjoj sednici su bili prisutni inspektor MUP-a Dejan Simić, opštinski sudija Ljiljana Ugrinov – Dečov, direktor JP Mladost Rodoljub Jasić i komunalni inspektor Aleksandar Spasojević.

O ovom problemima govorio je predstavnik građana Ljubinko Vladul i on je uglavnom ponovio sve ono što se nalazi u pisanom predlogu zaključka i obrazloženja:

Predstavnik gradjana Ljubinko VladulObrazloženje: Građani Opova zahtevaju da se obezbedi i zaštiti groblje (malo) postavljanjem adekvatnih ograda i kapija, da se imenuje lice odgovorno za održavanje groblja, da se ispoštuje zakon o sahranama obezbeđenjem kapela, da se odredi vreme od kada do kada će građani moći da posećuju groblja, kao i šta je dozvoljeno unositi na groblja (hrana i piće). Nastavak krađa ograda i skrnavljenja grobova je nedopustivo.

Zahtevamo da nam se da pismeni odgovor o tome ko je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju stambenog objekta na sredini ulice – Nušićeve i tako zatvorio prolaz građanima da nesmetano odlaze do svojih njiva, a na taj način ugrožen je i prilaz groblju.

LSV uzdrzanZahtevamo da se što pre preduzmu mere protiv krađa i provala u domaćinstvima kao i poljoprivrednim imanjima. Napominjemo da su nadležni organi upoznati sa povećanjem ovih prestupa i iz tih razloga tražimo da se podnese izveštaj o načinjenim štetama, podnetim i rešenim prijavama, kao i da se takozvane sitne krađe jednog ili više počinioca objedine, a sve u cilju procesuiranja istih. Građani žele da znaju koliko su plaćeni poljočuvari, kao i kakvi su njihovi rezultati.

Potpisani građani nezadovoljni su radom JP Mladost. Zahtevaju da se objavi program održavanja groblja ovog preduzeća na području opštine Opovo, da se podnese finansijski izveštaj o ukupnim prihodima i rashodima JP-a po ovom osnovu za period od poslednjih pet godina.

Novi - stari direktor JP Mladost Rodoljub JasicGrađani Opova zahtevaju da se sa problemima upoznaju svi nadležni organi, da se utvrde sve nepravilnosti, da se protiv odgovornih podnesu adekvatne prekršajne i krivične prijave, a nastala šteta nadoknadi i da se vrati gde god je to moguće u prvobitno stanje.

Građani Opova, za tražene informacije i preduzimanje odgovarajućih mera i rešenja, nadležnim organima SO Opovo i predsedniku opštine Opovo, daju rok od mesec dana od dana obraćanja SO. U suprotnom, potpisani graađani će biti primorani da preduzmu i druge korake predviđene zakonom.

Opstinski sudija Ljiljana Ugrinov - DecovPovodom ove teme prvi je za govornicu izašao policijski inspektor Dejan Simić koji je rekao da policijske patrole redovno obilaze groblja u sva četiri naselja ali da su nažalost kradljivci dobro organizovani i da imaju stražare koji im mobilnim telefonima javljaju da se sklone kada nailazi policija. Drugi veliki problem je što građani krađe prijavljuju po pravilu sa zakašnjenjem od nekoliko i više dana, tako da je tada gotovo nemoguće pronaći dokaze kod sumnjivih lica. Takođe, oštećeni građani se uglavnom ne odazivaju na poziv suda jer su štete često male. Po rečima inspektora Simića, u opštini je tokom prošle godine bilo 70 krivičnih dela provale, od čega 13 u Opovu. Od tih 13, osam je rasvetljeno dok je 5 ostalo nerasvetljeno.

Rodoljub Jasić je podržao inicijativu građana ali je istakao da postoje eksplicitne ingerencije ustanove na čijem je čelu. Jasić kaže da je i inače praksa da se za sve što ne valja okrivljuje komunalno preduzeće, međutim, kada su groblja u pitanju postoji skupštinska Odluka o obavljanju delatnosti JP „Mladost“, gde u tački 10. – Održavanje grobalja i sahranjivanje, izričito stoji da je JP „Mladost“ zadužena za košenje i iznošenje smeća i kabastog otpada.

– Sa kapacitetima i brojem ljudi sa kojim raspolažemo, samo uz velike napore uspevamo da obavljamo sve što je u našoj nadležnosti (održavanje vodovoda, zimska služba, služba zelenila…), poručio je Jasić i dodao da su lokalna samouprava i Skupština nadležni za izmene Odluke o obavljanju delatnosti i finansiranju.

Opštinski sudija Ljiljana Ugrinov – Dečov je takođe ukazala na skupštinske odluke u vezi novčanih kazni predloživši da se te odluke redukuju i kazne povećaju, pa će i ona postupati u skladu sa njima.

Odbornica Ljiljana Grujić (LPK) je na kraju rasprave zaključila da je u stvari sve na lokalnoj samoupravi i Skupštini koje treba da sprovedu određene odluke.

Skupština je jednoglasno donela zaključak u kojem se kaže da u cilju rešavanja problema građana Opova po pitanjima krađa, provala u domaćinstvima i poljoprivrednim imanjima, skrnavljenja i održavanja malog groblja, a koja su predmet peticije, nalaže se nadležnim odeljenjima Opštinske uprave opštine Opovo i Javnom preduzeću „Mladost“ Opovo da preduzmu sve potrebne mere iz svoje nadležnosti na rešavanju navedenih problema. Upućuje se apel Policijskoj stanici Opovo da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve neophodne mere kako bi se predupredili i rešili problemi krađa i skrnavljenja groblja.

Opovacki parlamentNa odborničkim pitanjima beležimo:

Boško Nikolić (GGMS): prošlo je godinu dana od formiranja izbora i formiranja Saveta mesnih zajednica pa očekujemo da predsednici saveta podnesu finansijski i izveštaj o radu.

Mateja Ostojić (LPK): postavlja pitanje otkud aktivistima Srpske napredne stranke birački spiskovi prilikom njihovih predizbornih aktivnosti u akciji „od vrata do vrata“. Ostojić je pitanje postavio načelnici Opštinske uprave Jeleni Petrović, koja mu je odgovorila da su spiskovi došli zapečaćeni iz Ministarstva pravde i da ih sigurno ako su ih imali nisu dobili iz Opštinske uprave. Predrag Ginculj (SNS) je povodom toga izjavio da to nisu bili birački spiskovi jer su išli od kuće do kuće znajući ko gde stanuje.

Dragan Stanivuk (NDS): postavlja pitanje u vezi izbora zamenika predsednika Skupštine koji još uvek nije izabran. Takođe pita, u kojoj fazi je legalizacija puta Sefkerin – Zrenjaninska magistrala.

Sava Vasić (DSS): predlaže da se donese Odluka o poljoprivrednim subvencijama u Opštini Opovo.