4. sednica SO Opovo: IZABRAN NOVI PREDSEDNIK SKUPŠTINE, UTVRĐEN POREZ NA IMOVINU ZA 2021. GODINU

IZABRAN NOVI PREDSEDNIK SKUPŠTINE, UTVRĐEN POREZ NA IMOVINU ZA 2021. GODINU

Opovo, 26. novembar 2020;

Nakon konstatovanja ostavke dosadašnjeg predsednik Skupštine opštine Opovo dr Zorana Tasića, koji je u međuvremenu imenovan za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, na predlog odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, za novog predsednika lokalnog parlamenta izabran je odbornik Nenad Josić, koji je nakon procedure izbora preuzeo vođenje sednice.

Josić se zahvalio na ukazanom poverenju i rekao da očekuje da će u narednom periodu raditi u interesu ovog parlamenta i građana Opštine Opovo, a da će Skupština kao zakonodavna ustanova dobro sarađivati sa opštinskom izvršnom vlasti i boriti se za poboljšanje životnog standarda građana naše opštine.

Umesto Nebojše Kovačevića koji je imenovan za pomoćnika predsednika opštine zbog čega mu je prestao odbornički mandat na istoj sednici potvđen je odbornički mandat Mariji Cvetković sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu.

Usvojena je Odluka o o izmenama i dopunama Odluke o o obrazovanju štaba za vanredne situacije, a razlog za donošenje je usklađivanje sa zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i Uredbom o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije.

Odlukom o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Opštine Opovo utvrđene se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu. Na teritoriji opštine Opovo određeno je četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Opovo, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajem u naselju, i to: prva, druga, treća i četvrta zona (seosko područje), s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

Na osnovu Zakona o porezima na imovinu prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave  aktom nadležnog organa i na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuju prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama do 30. novembra svake tekuće godine, na način na koji se objavljuju njeni opšti akti.

Prosečne cene kvadratanog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Opštine Opovo utvrđene su za građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, stanove, kuće za stanovanje, poslovne zgrade, garaže i garažna mesta, a utvrđuju se na osnovu formule u koju ulaze utvrđena prosečna cena kvadratnog metra (po zoni i grupi nepokretnosti), stope poreza, osnovice za izračunavanje poreza, kao i amortizacije kada su u pitanju stanovi i kuće, itd.

Odbornici su usvojili predloge Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu društva Full Protect doo i Odluke o konverziji potraživanja Opštine Opovo – Lokalne poreske administracije u kapital preduzeća „Ivan Milutinović – PIM“ ad.

Pravilnikom o uslovima i načinu regresiranja troškova užine za decu koja pohađaju pripremni predškolski program određeno je pravo na regresiranje troškova užine za decu sa prebivalištem na teritoriji Opštine Opovo, koja su upisana u pripremnoi predškolski program čiji su roditelji ili je dete korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, a na osnovu zahteva koji podnose roditelji, staratelji, usvojitelji, hranitelji ili ustanova socijalne zaštite. Uz zahtev za ostvarivanje prava prilaže se sledeća dokumentacija: kopija lične karte roditelja, potvrda predškolske ustanove da je dete upisano u pripremni predškolski program i kopija rešenja o pravu na novčanu socijalnu pomoć. Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova užine podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove Opštinske uprave Opovo.
U susret praznicima: MONTAŽA NOVOGODIŠNJE RASVETE

MONTAŽA NOVOGODIŠNJE RASVETE

Opovo, 25. novembar 2020;

Pred nama su novogodišnji praznici koje verovatno nećemo proslaviti sa osmesima na licima, ali svakako sa željama da se pandemija koronavirusa što pre završi i vratimo se normalnom, svakodnevnom životu.

Ipak to nije razlog da se kao i prethodnih godina javni prostor ne ukrasi novogodišnjom rasvetom i ulepša duh božićnih i novogodišnjih praznika, smatraju u lokalnoj samoupravi.

Montaža novogodišnje javne rasvete počela je danas u Sefkerinu, a nastaviće se u Opovu, Barandi i Sakulama.
Sportsko rekreativni centar: TRANSFORMATOR I DALJE META HULIGANA

TRANSFORMATOR I DALJE META HULIGANA

Opovo, 24. novembar 2020;

I pored apela i postavljanja zaštite, nesavesni pojedinci nastavljaju sa svojom huliganskom praksom na razvodnom ormanu i kablovima transformatora koji se nalazi na sportsko rekreativnom centru u Opovu. Na taj način ugrožavaju i sopstvenu bezbednost, ali i javnu bezbednost, a jedna od posledica je da rasveta ili ne radi ili se uključuje tokom dana.

Iz lokalne samouprave još jednom apeluju da se to ne čini jer će neko ozbiljno stradati. Tim povodom je dogovoreno sa radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske stanice Opovo da se pojača nadzor patrola u večernjim časovima kako bi se sprečilo dalje devastiranje javne imovine.
Sprovođenje epidemioloških mera: DEZINFEKCIJA JAVNIH POVRŠINA (VIDEO)

DEZINFEKCIJA JAVNIH POVRŠINA

Opovo, 24. novembar 2020;

Na osnovu odluke Štaba za vanredne situacije Opštine Opovo, danas u jutarnjim časovima, radnici Javnog preduzeća „Mladost“ krenuli su sa akcijom dezinfekcije javnih površina, posebno prilaznih puteva i platoa oko doma zdravlja, osnovne škole, predškolske ustanove, pijaca, banaka i pošta.

Tretiranje dezinfekcionim sredstvima sprovešće se u sva četiri opštinska mesta.
Štab za vanredne situacije: UGOSTITELJSKI OBJEKTI DO 18H, KO MOŽE, RAD OD KUĆE…

UGOSTITELJSKI OBJEKTI DO 18H, KO MOŽE, RAD OD KUĆE…

Opovo, 23. novembar 2020;

Na današnjem sastanku Štab za vanredne situacije Opštine Opovo doneo je nove odluke i mere koje će se primenjivati na teritoriji Opštine Opovo. 

1. Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana, počev od 24.11.2020. godine zaključno sa 03.12.2020. godine

2. Nalaže se svim poslodavcima na teritoriji opštine Opovo da omoguće rad od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta.

3. Nalaže se obavezno i bezuslovno korišćenje lične zaštitne opreme

(nošenje zaštitne maske) u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti.

4. Nalaže se PU „Bambi“ Opovo da organizuje proces rada tako što će vršiti prijem dece čija su oba roditelja- zakonska zastupnika, radno angažovana i  poslove obavljaju u sedištu ili organizacionoj jedinici poslodavca, osim u grupama pripremnog predškolskog programa , gde se vaspitno-obrazovni rad obavlja u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda odnosno instituta za javno zdravlje.

5. Nalaže se JP „Mladost“ Opovo da izvrši dezinfekciju javnih površina, a posebno prilaznih puteva i platoa oko doma zdravlja, osnovne škole, preškolske ustanove, pijaca, banaka i pošta.

Ova odluka će se primenjivati od 24.11.2020. godine.

Nadzor nad primenom ove odluke vršiće Komunalna inspekcija Opštinske uprave Opovo.
U četvrtak sednica SO Opovo: NA DNEVNOM REDU IZBOR NOVOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

NA DNEVNOM REDU IZBOR NOVOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Opovo, 23. novembar 2020;

Predsednik Skupštine opštine Opovo Zoran Tasić zakazao je 4. sednicu lokalnog parlamenta u četvrtak, 26. novembra. Na sednici će biti konstatovana ostavka dosadašnjeg predsednika Skupštine dr Zorana Tasića, koji je u međuvremenu imenovan za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, kao i izbor novog predsednika Skupštine opštine Opovo.

DNEVNI RED:

1. Potvrđivanje mandata odbornika Cvetković Mariji;

2. Konstatovanje  ostavke Tasić Zorana na funkciju predsednika Skupštine opštine Opovo i utvrđivanje prestanka funkcije;

3. Izbor predsednika Skupštine opštine Opovo;

4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije;

5. Predlog Odluke o prosečnim cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu na teritoriji opštine Opovo;

6. Predlog Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu društva FULL PROTECT d.o.o;

7. Predlog Odluke o konverziji potraživanja Opštine Opovo -Lokalne poreske administracije u kapital preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ-PIM“a.d.;

8. Predlog Pravilnika o uslovima i načinu regresiranja troškova užine za decu koja pohađaju pripremni predškolski program;

9. Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika Komisije za komasaciju k.o.Baranda;

10. Razmatranje  i usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“  za radnu 2019/2020 godinu i Izveštaja o radu direktora ustanove;

11. Odbornička pitanja.
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu zivotne sredine: INFORMACIJE TELEFONOM

INFORMACIJE TELEFONOM

U cilju zaštite i preventive, a vezano za aktuelnu epidemiološku situaciju, sve  informacije u odeljenju za imovinsko pravne , stambeno – komunalne poslove , urbanizam, gradjevinarstvo i zaštitu životne sredine koje se mogu dobiti  telefonom

013/ 681-666  

su:

-vezano za ozakonjenje,

-načinu plaćanja taksi,  

-statuse otvorenih predmeta kao i 

-pojašnjenja vezano za elektronsku dozvolu.
Lokalna poreska administracija: INFORMACIJE TELEFONOM O PORESKIM OBAVEZAMA

INFORMACIJE TELEFONOM O PORESKIM OBAVEZAMA

Opovo, 20. novembar 2020
U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid – 19, želimo da preporučimo i zamolimo stranke kao i zainteresovane građanime da izbegavaju dolazak u prostorije Lokalne poreske administracije u zgradi opštinske uprave, već da informacije o dospelim obavezama po osnovu poreza na imovinu mogu dobiti od ove službe  telefonskim putem, pozivom na broj:

013/681-030, taster 8.

Načelnik opštinske uprave
Jelena Petrović
Epidemiloška situacija u Opštini Opovo: I PREDSEDNIK OPŠTINE POZITIVAN

I PREDSEDNIK OPŠTINE POZITIVAN

Opovo, 18. novembar 2020;

Predsednik opštine Opovo Miloš Markov pozitivan je na test koronavirusa, nalazi se u izolaciji i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja.

Informaciju je za Glas Opova potvrdio Markov i istakao je da će izvršna vlast u opštini funkcionisati normalno. Dok se bude nalazio u izolaciji, poslove iz nadležnosti predsednika opštine obavljaće njegovi saradnici i opštinski većnici.

„Radim iz izolacije i za otprilike dve nedelje ponovo se vraćam u kancelariju“, rekao je Markov uputivši apel građanima Opštine Opovo da se ponašaju u skladu sa propisanim merama.

Prema poslednjem preseku na teritoriji Opštine Opovo je 77 građana pozitivno na koronavirus.
Opštinska uprava Opovo: DVA PAKETA ZA NOVOROĐENE BEBE

DVA PAKETA ZA NOVOROĐENE BEBE

Opovo, 17. novembar 2020;

U drugoj novembarskoj raspodeli paketa za novorođene bebe, Opštinska uprava Opovo uručila je sedam paketa za četiri devojčice i tri dečaka. Šest prinova su oktobarske i dve novembarske, tri bebe su iz Sakula, dve iz Sefkerina i po jedna iz Opova i Barande. Pakete su uručili odbornici Nada Stojanović i Predrag Ginculj.

http://glasopova.rs

OKTOBAR: Milan Mirkov (Sakule), Dragana Dajana Jon (Sefkerin), Pavle Kozlovački (Sefkerin), Leonora Jovanović (Baranda), Magdalena Jovanović (Opovo); NOVEMBAR: Luka Cincar (Sakule), Jovana Jovanov (Sakule).