1

Studija izvodljivosti za gradski prevoz: PROJEKAT REALIZUJE SAOBRAĆAJNI FAKULTET U BEOGRADU

PROJEKAT REALIZUJE SAOBRAĆAJNI FAKULTET U BEOGRADU
Opovo, 26. septembar 2014;
Početkom maja ove godine u Opovu je održan sastanak predstavnika lokalne samouprave, putnika i stručnjaka Saobraćajnog fakulteta u Beogradu u vezi potrebe izrade studije izvodljivosti (opravdanosti) za gradski prevoz, o čemu je Glas Opova opširno pisao.

Kao što je i tada bilo najavljeno, nakon letnjeg perioda, ovaj projekat je krenuo sa realizacijom. Lokalna samouprava je izvršila proceduru takozvane javne nabavke male vrednosti i na konkursu izabrala najpovoljniju ponudu, koju je dao upravo Saobraćajni fakultet u Beogradu. Troškovi izrade ove studije iznosiće 350.000 dinara, a završetak izrade studije očekuje se do kraja oktobra.

U lokalnoj samoupravi ističu da izrada ove studije ne znači i rešenje problema ali da se bez ovog dokumenta ne može konkurisati i pregovarati ni u jednoj od relevantnih institucija kao što su resorno ministarstvo, Gradski sekretarijat za saobraćaj ili GSP Beograd. Takođe, u Opštinskoj upravi Opovo navode da su netačne priče da je lokalna samouprava namerno stopirala ovaj projekat. Razlog ove četvoromesečne pauze leži u činjenici da je najpogodniji period za izradu studije početak školske godine kada je putnički saobraćaj najoptimalniji.