1

Međunarodni dan Dunava: OTKRIJ DUNAV

OTKRIJ DUNAV

Opovo, 29. jun 2020;

“29. jun” je Međunarodni Dan Dunava i obeležava se u 14 evropskih podunavskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, kako bi se podigla svest za očuvanje reke kod što većeg broja ljudi i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodnih resursa.

Konvencija o zaštiti reke Dunav je osnov za saradnju evropskih država radi zaštite Dunava na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi. Potpisana je 29.06.1994. godine, u Sofiji (Bugarska), od strane podunavskih zemalja i Evropske unije. Prvi put je ovaj dan obeležen 2004. godine, kada je zvanično doneta odluka o proslavi, na 6. redovnom sastanku ICPDR-a u Beču povodom desetogodišnjice potpisivanja Konvencije. Svih 14 podunavskih zemalja koje su potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti Dunava proslavljaju ovaj dan. Manifestaciju prate brojni događaji koji se organizuju kako za najmlađe tako i za starije.

Dunav je druga po dužini evropska reka. Sa svojih 2888 kilometara Dunav povezuje istok i zapad Evrope, Atlantik i Mediteran. Kroz Srbiju njegov tok je dug 588 kilometara, tu se u njega ulivaju Drava, Tisa, Sava, Tamiš, Morava, Nera, Timok… Pored Dunava se u Srbiji nalaze mnogobrojna zaštićena prirodna dobra: Specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje”, SRP “Karađorđevo”, Park prirode “Tikvara”, PP „Begečka jama”, NP „Fruška gora”, SRP „Koviljsko petrovaradinski rit”, SRP “Titelski breg”, SRP „Deliblatska peščara” i Labudovo okno, NP „Đerdap”. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode trenutno radi na istraživanju i valorizaciji novih prostora pored Dunava radi zaštite. Želja nam je da zaštitimo nove prirodne predele pored Dunava i da ih sačuvamo za buduća pokolenja.

Dunav se nalazi na samo šest kilometara od Opova. U pravcu Čente je poznati lokalitet „Babino unuče“, a na suprotnoj strani sremsko selo Surduk sa svojim nadaleko poznatim lesnim odsecima. U blizini su, takođe, Slankamen i Belegiš (Belegiška ada).

Obeležavanje Dana Dunava se 2020. godine seli na internet zbog mera predostrožnosti u toku pandemije koronavirusa i odvija se pod sloganom „Otkrij Dunav“.

Više informacija o Međunarodnom danu Dunava možete pronaći na zvaničnom sajtu manifestacije.