1

Aktivnosti udruženja građana: NOVI EVROPSKI PROJEKAT UDRUŽENJA SIGURAN ŽIVOT I INICIJATIVE MLADIH

NOVI EVROPSKI PROJEKAT UDRUŽENJA SIGURAN ŽIVOT I INICIJATIVE MLADIH

Opovo,
21. Novembar 2019
U okviru Grant šeme programa IPA 2016 „EU
podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji
finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
opština Opovo je dobila donaciju za projekat „Korak dalje u socijalnoj inkluziji
Roma u opštini Opovo“ – “Step further in social inclusion of Roma in the
Municipality of Opovo”.

EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Projekat sprovodi Opština Opovo u saradnji sa NVO „Siguran život“ i NVO
„Inicijative mladih Opova“.
Realizacija projekta je počela 4.septembra 2019.godine i traje 12 meseci.

U sredu, 20.11.2019. god u opštinskim prostorijama održan je javni događaj
u okviru projekta – okrugli sto gde su učesnici bili preduzetnici sa teritorije
opštine, predstavnici lokalne samouprave, doma zdravlja, Centra za socijalni rad.

Tema okruglog stola je bila radno angažovanje ranjivih
grupa, posebno projektne ciljne grupe, pripadnika romske manjine.

Miloš Markov upoznao prisutne sa zastupljenim merama za zapošljavanje u Republici Srbiji

Sa zastupljenim merama za zapošljavanje u Republici Srbiji  prisutne je upoznao Miloš Markov, opštinski odbornik,
a menadžer projekta, Ivana Obradović, je prezentovala projekat, ciljeve, glavne
aktivnosti i rezultate.

Detaljnije o projektu možete saznati na linku  Opština Opovo