Aktivnosti udruženja građana: NOVI EVROPSKI PROJEKAT UDRUŽENJA SIGURAN ŽIVOT I INICIJATIVE MLADIH

Facebook Twitter Like 0 NOVI EVROPSKI PROJEKAT UDRUŽENJA SIGURAN ŽIVOT I INICIJATIVE MLADIH Opovo, 21. Novembar 2019 U okviru Grant šeme programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) opština Opovo je dobila donaciju za projekat „Korak … Continue reading Aktivnosti udruženja građana: NOVI EVROPSKI PROJEKAT UDRUŽENJA SIGURAN ŽIVOT I INICIJATIVE MLADIH