1

Opštinska uprava Opovo: PROJEKAT PODIZANJA POLJOZAŠTITNOG POJASA BARANDA – SAKULE

PROJEKAT PODIZANJA POLJOZAŠTITNOG POJASA BARANDA – SAKULE
27248Opovo, 05.februar 2014
Vezano za  aktuelne vanredne događaje od pre nekoliko dana koji se redovno ponavljaju unazad nekoliko zima i u manjem ili većem stepenu onemogućavaju saobraćaj lokalnim putem Batanda-Sakule, kao i sa potpunim slaganjem sa autorom teksta „Zašto više nema drvoreda u Vojvodini“, moramo reći da  mi kao Opštinska uprava Opovo, veoma često i prilično dugo postavljamo to pitanje i usmeravamo aktivnosti u tom pravcu. U skladu sa tim, najpre je dato ovalašćenoj kući „Vrt dizajn“ DOO Veternik da izradi projektno-tehničku dokumentaciju za podizanje poljozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Opovo koja je završena maja 2009. godine.
Ovaj projekat, između ostalog, teži sledećim ciljevima:

– umanjenje loših efekata izrazito kontinentalne klime sa toplim letima i hladnim zimama;

– formiranje zaštitnog pojasa duž lokalnog puta Baranda-Sakule na pravcu duvanja lokalnih vetrova čime će se umanjiti loši efekti eolske erozijei problemi stvaranja snežnih nanosa u zimskom periodu;

– osnivanje trajnih zasada koji će biti integrlni deo ukupnog sistema zelenila na teritoriji opštine Opovo, uz težnju očuvanja autohtonog pejzaža.

Po projektno-tehničkoj dokumentaciji za ovaj pojas, dužine 4350 metara predviđeno je 1087 sadnica poljskog ( lučkog) jasena i isto toliko sadnica višesemenog gloga, crvenog gloga, belog gloga ili gloginja kao niža etaža u višoj etaži jasena.

27244U aprilu 2012. godine Opština Opovo je sa Projektom podizanja poljozaštitnog pojasa duž lokalnog puta Baranda-Sakule K.O.Sakule konkurisala na javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini. Za dati projekat Opština Opovo je dobila sredstva u iznosu od 2.150.000,00 dinara koja su obezbeđena iz Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije, sa obavezom sopstvenog učešća do iznosa od 2 826 240,00 dinara koliki je ukupan iznos sredstava za realizaciju projekta. Ugovor je potpisan, ali sredstva nikada nisu isplaćena zbog ukidanja Fonda neposredno posle tadašnjih izbora, što je sudbina  mnogih projekata i drugih opština..|
Naša su nastojanja da po ovom osnovu ili na neki drugi način ostvarimo sredstva za  realizaciju ovog, nama veoma potrebnog projekta, a lična želja radi zažtite životne sredine i svih blagodeti koje nam daruju drveće i zelene površine, da ih je što više.

 

Inspektorka za zaštitu životne sredine-Marina Mitrović,dr.vet.med.