Hotel „Stari Banat“ Opovo: REDUKOVANO RADNO VREME

REDUKOVANO RADNO VREME

Opovo,
16. mart 2020;

U
skladu sa merama i preporukama vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa
Hotel „Stari Banat“ u Opovu redukovao je radno vreme:

Restoran:
o8:00 – 18:00h.

Kafe
bar: 8:00 – 18:00h.

Recepcija:
00:00 – 24:00h

Igraonica:
ne radi
Ministartvo zdravlja: UKUPNO 57 POTVRĐENIH SLUČAJEVA COVID 19, PRODUŽEN ROK eRECEPATA

UKUPNO 57 POTVRĐENIH SLUČAJEVA COVID 19, PRODUŽEN ROK eRECEPATA

Beograd,
16. mart 2020;

INFORMACIJE O NOVOM KORONA 16.03. U 18 ČASOVA: U
Republici Srbiji je do 18 časova 16. marta 2020. godine registrovano ukupno 57 potvrđenih
slučajeva COVID 19.

PRODUŽEN ROK ZA VAŽENJE eRECEPATA ZA TRI MESECA:
Ministarstvo zdravlja apeluje na starije sugrađane da poštuju preporuke Vlade
Republike Srbije, da ne izlaze iz svojih domova, i da tako zaštite svoje
zdravlje.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr
Zlatibor Lončar istakao je danas da će kao jedna od mera Vlade u cilju kontrole
širenja Kovid-19 u Republici Srbiji, rok važenja elektronskih recepata biti
produžen za tri meseca, odnosno da će se elektronski recepti i terapije
koristiti za najviše devet meseci, računajući od poslednjeg propisivanja leka,
umesto 6 meseci koliko je to bilo do sada.

OTVORENE TELEFONSKE LINIJE U CILJU OČUVANJA
MENTALNOG ZDRAVLJA U USLOVIMA EPIDEMIJE: Ministarstvo zdravlja obaveštava
javnost da su u cilju smanjenje stope anskioznosti i depresije u uslovima
socijalne izolacije, kao i destigmatizacije u vezi sa sa virusom COVID-19,
otvorene Nacionalne telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svim
građanima kojima je potrebna.

Telefon za psihosocijalnu pomoć građanima su:
0800 309 309

kao i posebni telefoni Instituta za mentalno
zdravlje:

063 7298260 (za mlade i roditelje dece do 18
godina)

063 1751150 ( za osobe starije od 18 godina)

Putem navedenih brojeva telefona stručna lica
će savetodavnim radom sa svim zainteresovanim licima (osobama u izolaciji i
karantinu, porodicama zaraženih osoba, zdravstvenim radnicima i saradnicima) i
pružanjem podrške kao i adekvatnih informacija o načinima prevazilaženja stresa
i anksizonosti doprineti očuvanja mentalnog zdravlja u uslovima epidemije i
vanrednog stanja.
Emitovanje obrazovnih sadržaja: OBJAVLJEN RASPORED NASTAVE ZA OSNOVNU ŠKOLU

OBJAVLJEN RASPORED NASTAVE ZA OSNOVNU ŠKOLU

Opovo,
16. mart 2020;

Raspored
nastave za osnovnu školu objavljen je na sajtu: https://rasporednastave.gov.rs/

Raspored nastave za srednje stručne škole, gimnazije i
opšteobrazovni predmeti stručnih škola biće objavljeno uskoro.
Ministarstvo prosvete: OPERATIVNI PLAN ZA NASTAVAK RADA ŠKOLA

OPERATIVNI PLAN ZA NASTAVAK RADA ŠKOLA

Beograd,
16. mart 2020;

Vlada Republike Srbije
donela je odluku da zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji privremeno
obustavi neposredni obrazovno-vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama.
Privremeno obustavljanje neposredne nastave u školama ne znači i obustavljanje
obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima, a Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada škola u
otežanim uslovima, kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na
daljinu kako bi se ostvarilo pravo učenika na obrazovanje.

RASPOREDI NASTAVE OD I
DO VIII RAZREDA NALAZE SE NA OGLASNIM ŠKOLSKIM TABLAMA

Početak realizacije
obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17. mart 2020. godine.

Ostvarivanje
obrazovno-vaspitnog rada predviđeno je kroz različite načine i pristupe u
ostvarivanju komunikacije sa učenicima i roditeljima/zakonskim zastupnicima. Na
ovaj način različiti oblici, načini i pristupi u ostvarivanju komunikacije biće
u funkciji obezbeđivanja potrebnih informacija i podrške u ostvarivanju
obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu, pri čemu će se voditi računa o
ukupnim ljudskim i tehničkim resursima škola, kao i tehničkim kapacitetima
porodica učenika.

U organizovanom učenju
na daljinu koje obezbeđuje Ministarstvo, fokus je na programskim sadržajima
opšteobrazovnih i stručnih predmeta sa najvećim fondom časova. Osim toga, škole
se obavezuju da, u skladu sa sopstvenim resursima za podršku u učenju na
daljinu i uz korišćenje dostupnih platformi za učenje, osmisle načine za
ostvarivanje sadržaja i u svim drugim predmetima i programima, na osnovu
propisanog plana i programa nastave i učenja.

U cilju ostvarivanja
jednakih prava na obrazovanje sve dece, škole su u obavezi da, kada ne postoji
mogućnost uspostavljanja komunikacije sa učenicima uz upotrebu
informaciono-komunikacionih tehnologija, nađu alternativne načine u pružanju
podrške u učenju, vodeći računa o svim preporukama za prevenciju širenja virusa
COVID-19, imajući u vidu, pre svega, učenike koji dolaze iz porodica niskog
socio-ekonomskog statusa, kao i sve ostale učenike kojima nisu na raspolaganju
elektronski vidovi komunikacije i drugi savremeni komunikacioni resursi.

Smernice za planiranje i
realizaciju obrazovno-vaspitnog rada putem učenja na daljinu u periodu kada
nema neposredne nastave, a u zavisnosti od nivoa obrazovanja i vaspitanja i
oblika koji je predviđen, su:

1. Edukativni sadržaji
za učenje na daljinu koji se emituju na trećem kanalu Radio-televizije Srbije
(RTS Kanal 3) za učenike osnovne škole

• Svakodnevno, počev od
8.00 časova, šest dana u nedelji, biće emitovani posebno pripremljeni i
adaptirani obrazovni sadržaji za učenike osnovne škole, koji obuhvataju
obrađene nastavne jedinice izabranihpredmeta, u skladu sa propisanim planom i
programom nastave i učenja.

• Časovi će biti
emitovani na RTS Kanal 3, prema rasporedu po razredima, koji će dan pre
emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja (rasporednastave.gov.rs).

• Za sve učenike od 1.
do 7. razreda emitovaće se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa
dnevno.

• Za učenike 8. razreda
emitovaće se edukativni sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će
dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan odpredmeta koji
se polažu na završnom ispitu. Ovo treba imati u vidu prilikom planiranja
dodatne podrške predmetnih nastavnika (prezentacije, zadaci za vežbanje).

• U narednim danima biće
emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, o čemu će škole biti
blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta
nacionalnih manjina. Takođe, na platformi RTS Planeta za učenike pripadnike
nacionalnih manjina koji u celosti pohađaju nastavu na maternjem jeziku, biće
dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu će biti
obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih
manjina.

• Za učenike kojima je
potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u
okviru individualnog obrazovnog plana(IOP), IOP-1, IOP-2 i IOP-3, potrebno je
da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim
učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.

• U slučaju da internet
nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenskih starešina da
raspored časovakoji će biti emitovani na RTS Kanal 3 redovno objavljuju na
mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može
biti istaknut raspored su: ulaz škole, spoljašnja oglasna tabla i slično.
Raspored časova može se prosleđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža
(Viber grupa i slično).

• Obaveza škole je,
takođe, da se na školski sajt postavi baner sa linkom ka sajtu rasporednastave.gov.rs
i ka obaveštenjima koja se odnose na emitovanje časova na RTS Kanal 3.

• Svi emitovani časovi
biće dostupni i na platformi RTS Planeta, gde se mogu naknadno i više puta
pregledati, istog ili narednih dana. O ovoj mogućnosti, takođe, treba obavestiti
učenike i roditelje i ukoliko je potrebno, dati odgovorajuću podršku za pristup
ovoj platformi. Takođe, potrebno je obavestiti učenike i roditelje da operateri
neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje.

• Istovremeno sa emitovanjem
TV časova, nastavnici su u obavezi da, u saradnji sa odeljenjskim starešinama,
ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima i kada je
potrebno da daju dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr.
dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci –
eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo). Ovo se odnosi i na
predmete koji će biti manje zastupljeni učenjem preko kanala RTS Kanal 3
(muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravsteno vaspitanje, strani
jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).

2. Edukativni sadržaji
za učenje na daljinu koji se emituju na kanalu Radio-televizije Srbije – RTS
Planeta za učenike srednje škole

• Za učenike srednje
škole nastavne jedinice i teme biće dostupne na platformi RTS Planeta. Obaveza
srednje škole je da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se
može pristupiti lekcijama i platformama za učenje. Nastavnici su u obavezi da,
u saradnji sa odeljenjskim starešinama, ostvare potrebnu komunikaciju sa
učenicima i/ili njihovim roditeljima i kada je potrebno da daju dodatna
uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili
zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize,
prezentacije, ilustracije, crteži, izveštaj o mini projektu i drugo).

Osim sadržaja koji će
biti pripremljeni za emitovanje na RTS Kanal 3 i platformi RTS Planeta,
nastavnici osnovnih i srednjih škola (opšteobrazovnih i stručnih predmeta),
budući da najbolje poznaju svoje učenike mogu da koriste i dostupne digitalne
udžbenike i sadržaje na način koji omogućava učenje na daljinu. Takođe,
ukazujemo i na mogućnost prilagođavanja postojećih nastavnih priprema,
materijala i prezentacijama sa uputstvima za učenje, tako da oni budu dostupni
najvećem broju učenika (elektronska pošta, Viber grupa).

3. Onlajn platforme kao
podrška nastavi na daljinu

Nastavnicima i učenicima
osnovne i srednje škole na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber,
Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platforma za onlajn učenje Moja škola.
Njihovim korišćenjem, nastavnici i učenici biće u situaciji da ostvare
interakciju i razmenu materijala u funkciji savladavanja programskih sadržaja.

Uputstva i pedagoške preporuke
za korišćenje ovih platformi biće dostupni od 17. marta na internet stranici
www.rasporednastave.gov.rs i njihovo korišćenje je besplatno.

Na zvaničnoj internet
strani Ministarstva biće postavljena odgovarajuća uputstva, kao i obaveštenja o
datumima u vezi sa početkom njihovog funkcionisanja.

Apelujemo da se za
potrebe podrške učenicima u učenju među nastavnicima u školi i između škola
razmenjuju informacije kako bi se najkvalitetniji sadržaji učinili dostupnim
učenicima (obrazovne veb stranice, digitalni sadržaji koje je nabavljala škola,
privatne veb stranice i drugo što doprinosi ostvarivanju ciljeva i
zadataka/ishoda nastave određenog predmeta u zavisnosti od programa obrazovanja
i vaspitanja u tom razredu).

4. Operativni plan škole
za organizaciju, sprovođenje i praćenje učenja na daljinu

Obavezuju se direktor
škole, nastavničko veće i pedagoški kolegijum da bez odlaganja pristupe izradi
nedeljnog operativnog plana sa ključnim aktivnostima u ostvarivanju
obrazovno-vaspitnog rada. Cilj ovog planiranja je da se obezbedi što veća
uključenost učenika u različite vidove učenja, koordinisan rad nastavnika u
pripremi obrazovnih materijala za učenike i praćenje dnevne opterećenosti
učenika u skladu sa uzrasnim karakteristika. U praćenju dnevne i nedeljne
opterećenosti učenika posebnu ulogu treba da imaju odeljenske starešine, jer će
na osnovu uvida u nedeljne planove rada moći da utiču na izmene ukoliko se
proceni da su učenici previše opterećeni.

Obavezuju se direktori
škola da nedeljne operativne planove redovno dostavljaju nadležnoj školskoj
upravi Ministarstva.

5. Praćenje napredovanja
učenika u periodu učenja na daljinu

Na osnovu materijala
koje nastavnici dostavljaju učenicima i na osnovu povratnih informacija učenika
nakon praćenja TV lekcija (časova) i drugih obrazovnih sadržaja, potrebno je da
nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz
različite vrste razmena (domaći zadaci, strukturirana vežbanja i provere,
eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.). Svoje radove i domaće zadatke
učenici mogu dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru
odabrane onlajn platforme.

Na osnovu povratnih
informacija od učenika, a kroz horizontalnu profesionalnu razmenu planova i
iskustava, nastavnici treba da vode računa o dnevnoj opterećenosti učenika i
održavanju potrebnog nivoa motivacije za učenje, što se postiže dobrim
planovima formativnog praćenja. Po normalizovanju uslova i po povratku u
učionice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno
iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine.

6. Evidencija o
realizaciji obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu

Za evidenciju
obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu odgovorni su nastavnici i direktor
škole.

Nastavnici su u obavezi
da u elektronski dnevnik evidentiraju sve realizovane TV časove i druge
nastavne jedinice/teme koje su realizovane putem drugih vidova komunikacije
(RTS Planeta, platforme za upravljanje elektronskim učenjem, uputstva data
mejlom i drugi alati za video konferencije) sa napomenom o načinu realizacije
(oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije). Ova evidencija će biti
u funkciji verifikovanja realizovane nastave, čime se stvaraju uslovi da
redovan završetak nastavne godine.

Evidencija nastave na
daljinu u školama koje ne koriste elektronski dnevnik treba da se zasniva na
beleškama i evidencijama koje na individualnom nivou vode nastavnici, da bi se,
po normalizovanju uslova, potrebni podaci mogli naknadno uneti u knjige
evidencije obrazovno-vaspitnog rada.

Obavezuju se direktori
škola da prate i ažuriraju sve vidove evidencije koja se vodi u periodu kada
postoji organizovano učenje na daljinu.

7. Dodatni vidovi
podrške učenicima u učenju na daljinu

Potrebno je da
odeljenske starešine podstiču učenike na redovno učenje i rad, da im pruže
podršku u tome, pri čemu mogu koristiti različite vidove elektronske
komunikacije. Ova komunikacija je u funkciji pružanja psiho-socijalne podrške i
od posebne važnosti je za učenike i roditelje u privremeno otežanim uslovima i
u pripremi za prelazak na redovni režim nastave i učenja.

Potrebno je da stručni
saradnici pomognu nastavnicima u izradi nastavnih materijala koji se mogu
koristiti prilikom učenja na daljinu, kao i u komunikaciji sa učenicima i roditeljima.
Takođe, potrebno je da stručni saradnici osmisle radionice i/ili materijale za
rad sa učenicima u domenu organizacije učenja i slobodnog vremena, tehnika
učenja, samovrednovanja napredovanja kroz učenje i u oblastima koje se
specifično odnose na vaspitni rad sa učenicima (jedan od predloga su radionice
preko Microsoft Teams, Zoom, Skype ili 
Viber).

8. Informisanje i
komunikacija

Obavezuju se direktori
škola da informacije o zdravstvenom statusu učenika, dobijene od roditelja
učenika i odeljenskih starešina, redovno prosleđuju nadležnoj školskoj upravi.

Obavezuju se direktori
škola da redovno prate informacije, uputstva i zahteve nadležnih organa i
službi i da obezbede protok informacija ka određenim korisnicima.

U narednim danima škole
će dobijati dodatne informacije u vezi sa novim mogućnostima organizacije
učenja na daljinu uz korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija.

Dodatne informacije u
vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi,  od 17. marta roditelji mogu dobiti pozivom na
broj telefona 011/735 05 57.

Ukazujemo direktorima i
nastavnicima na potrebu poštovanja svih preventivnih mera za sprečavanje
širenja virusa COVID-19, što znači da ukupna komunikacija i saradnja na
planiranju nastave treba da budu organizovani tako da se smanji neposredni
kontakt i boravak većeg broja ljudi u školi. Uz sve prethodno uvedene
zdravstveno-higijenske mere i njihovu doslednu primenu, obaveza direktora škole
je da organizuje dežurstva, kako bi se osigurala dnevna komunikacija sa
nadležnim službama, kao i sa roditeljima učenika koji nisu u mogućnosti da
koriste elektronske vidove komunikacije.

Obavezuju se direktori
škola i odeljenske starešine da sva uputstva u vezi sa prevencijom širenja
virusa COVID-19, dobijena od nadležnih institucija, proslede roditeljima
elektronskim putem ili da ih obaveste putem spoljašnjih oglasnih tabli.

Direktore škola mogu da
se obrate nadležnoj školskoj upravi u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na
komunikaciju, obaveštavanje, organizovanje i praćenje nastave na daljinu.

Zajedničkim naporima,
dobrom koordinacijom i sinhronizovanim aktivnostima možemo doprineti da se
aktuelna krizna situacija za obrazovni sistem, ali i sistem u celini,
predupredi i time ublaže njene posledice. Pozivamo vas na posvećeno delovanje i
odgovorno postupanje..
Vanredno stanje na teritoriji Opštine Opovo: MERE ZA SPREČAVANJE, SUZBIJANJE I GAŠENJE EPIDEMIJE COVID-19 (VIDEO)

MERE ZA SPREČAVANJE, SUZBIJANJE I GAŠENJE EPIDEMIJE COVID-19

Opovo,
16. mart 2020;

Na
vanrednoj sednici Opštinski štab za vanredne situacije opštine Opovo u skladu
Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji republike Srbije,
predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade
republike Srbije, doneo je odluku o 
merama za sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemije COVID – 19  na teritoriji opštine Opovo:

1.
Izdaje se
naredba Javnom preduzeću „MLADOST“ Opovo 
da preduzme sve potrebne mere u cilju obezbeđenja nesmetanog i bezbednog
funkcionisanja vodosnabdevanja na teritoriji opštine Opovo.

2.
Izdaje se
naredba Javnom preduzeću „MLADOST“ Opovo 
da obavesti sve korisnike autobuske stanice da poštuju odluke nadležnih
organa u vezi organizacije javnog prevoza i da istima preporuči da se smanji
broj polazaka i primenjuje subotnji režim vožnje.

3.
Izdaje se
naredba Javnom preduzeću „MLADOST“ Opovo 
da za objekat Autobuske stanice Opovo odredi radno vreme od 05,30 do
19,30 časova, kao i da ograniči prisustvo broja lica u zatvorenim prostorijama
Autobuske stanice.

4.
Izdaje se
naredba PU „BAMBI“ Opovo za prekid rada svih objekata u okviru predškolske
ustanove na teritoriji opštine Opovo.

5.
Izdaje se
naredba Opštinskoj upravi Opovo, Odeljenju za društvene delatnosti da izvrši
proveru poštovanja Odluke vlade Srbije a koja se odnosi na obustavu rada
Osnovne škole „Dositej Obradović“ i da u dogovoru sa menadžmentom škole omogući
normalan upis dece u školu elektronskim putem. Takođe da u skladu sa Uredbom
vlade Republike Srbije kao i merama koje Vlada donosi zajedno sa osnovnom
školom organizuje nastavu na daljinu kako to bude definisano na teritoriji cele
Republike Srbije.

6.
Izdaje se
naredba Opštinskoj upravi Opovo za skraćenje radnog vremena:


ugostiteljskih objekata i drugih objekata koji se bave prodajom neprehrambenih
proizvoda (restorani, kafići, barovi, prodavnice i ostali ugostiteljski i
trgovinski objekti) od 08,00 do 18,00 časova.


objektima koji se bave prodajom prehrambenih proizvoda radno vreme od 08,00 do
21,00 časova.

 U svim ovim objektima tokom radnog vremena u
zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica.

7.
Izdaje se
naredba Opštinskoj upravi Opovo da u skladu sa svojim ovlašćenjima izvrši
zatvaranje svih dnevnih klubova penzionera kao i igraonica za decu.

8.
Izdaje se
naredba Sportskom savezu Opovo da prekine rad svih sportskih objekata i
sportskih klubova na teritoriji opštine Opovo.

9.
Načelniku
Opštinske uprave izdaje se naredba da omogući rad od kuće zaposlenima, i to
teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina.

10.
Izdaje se
naredba Opštinskoj upravi Opovo  da preko
Odeljenja za privredu i finansije, organizuje rad pozivnog centra u pružanju
informacija za pomoć građanima kao i da koordinira rad sa Centrom za socijalni
rad i Crvenim krstom. Cilj osnivanja ovakvog centra je organizovnje pomoći
najstarijim ugroženima kao što je donošenje namirnica i lekova na kuću kao i
organizovanje odlaska kod lekara, što se realizuje posredstvom volontera
angažovanih od strane Crvenog krsta. Broj telefona pozivnog centra odrediće
Opštinska uprava opštine Opovo i objaviti na sajtu opštine i u sredstvima
javnog informisanja.

11.
Opštinskoj
upravi Opovo Odeljenju za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove,
urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine izdaje se naredba za
pojačani nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50
osoba u skladu sa Odlukom Vlade republike Srbije od 15.03.2020. godine.

12.
Opštinski
štab za varnedne situacije nalaže svim savetima Mesnih zajednica na teritoriji
opštine Opovo da na svojoj teritoriji angažuju lica – volontere uz kordinaciju
sa Crvenim krstom Opštine Opovo i Centrom za socijalni rad Opovo radi pružanja
pomoći sugrađanima na njihovoj teritoriji.

13.
Preporučuje
se poslodavcima da proces rada u svojim privrednim subjektima tako organizuju,
da svi koji to mogu rade od kuće. Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba
organizovati tako, da se strogo poštuju sve higijensko tehničke mere za
sprečavanje širenja zaraze. Apelujemo na poslodavce da se ponašaju odgovorno i
imaju neophodno razumevanje za svoje zaposlene. Ovo se posebno odnosi na
građane čija deca prestaju da idu u vrtiće i škole. Sve druge pojedinosti biće
precizirane u aktima koja će biti usvojena od strane Vlade Republike Srbije.

14.
Izdaje se
naredba Načelniku Opštinske uprave da u što kraćem roku angažuje Agenciju za
obezbeđenje, što bi omogućilo neophodan nivo bezbednosti u komunikaciji
stranaka i zaposlenih u Opštinskoj upravi, a u cilju nesmetanog ostvarivanja
prava građana.

15.
Molba i apel
građanima opštine Opovo:  samoizolacija –
bez okupljanja, bez poseta, bez izlazaka iz kuće bez preke potrebe. Preporuka
za lica starija od 65 godina: da uopšte ne izlaze van stanova, kuća i dvorišta,
a da za njih sve neophodne radnje obavljaju mlađi članovi porodice.

16.
Inspekcije da
postupe u skladu sa svojim ovlašćenjima i kontrolišu povećanje cena osnovnih
životnih namirnica i zaštitne opreme, i upozore privredne subjekte koji se bave
prometom ovih dobara na stroge kazne za podizanje cena u vreme vanrednog
stanja. Podizanje cena moguće je samo u granicama stopne inflacije.

Zbog
efikasnijeg rada Opštinskog štaba za vanredne situacije kao i  specifičnosti koje nosi činjenica proglašenja
vanrednog stanja ovlašćuje se komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije
da važne odluke može donositi na telefonskim sednicama.

Nakon
sastanka Opštinskog štaba za vanredne situacije predsednik opštine dr Zoran
Tasić je zajedno sa direktorkom Doma zdravlja Opovo dr Sofijom Popović obišao
zdravstvene ustanove u sva četiri mesta naše opštine. Nakon obilaska i
razgovora sa zdravstvenim radnicima i osobljem zaključeno je da je Dom zdravlja
Opovo u pripravnosti, svi zaposleni su na svojim radnim mestima, dobro
organizovani i spremni za eventualne intervencije.
Zavod za javno zdravlje Pančevo: IZJAVA DIREKTORKE ZZJP DR LJILJANE LAZIĆ

Povodom aktuelne situacije i uvođenja vanrednog stanja, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo dr Ljiljana Lazić dala je izjavu koju možete pogledati naYouTube linku ispod:
Koronavirus: KOJE SU PRVE MERE VANREDNOG STANJA

KOJE SU PRVE MERE VANREDNOG STANJA

Opovo,
16. mart 2020;

Od
sinoć u Srbiji je uvedeno vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa. Ovo su
prve mere koje se spšrovode, a one će se menjati i dopunjavati iz dana u dan u
zavisnosti od situacije.

Dok traje vanredno stanje ni jedan strani državljanin neće moći
da uđe na teritoriju Srbije. Isto važi i za srpske državljane koji se odluče da
napuste zemlju.

Svako ko uđe u Srbiju, a da je prethodno boravio gde su žarišta
epidemije, biće u izolaciji 14 ili 28 dana. Na
granicama će biti vojska Srbije koja će pomagati sanitarnoj inspekciji,
pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i graničnoj policiji da čuvaju
granice. 

Građani će i dalje moći da se slobodno kreću, a u slučaju
promena, biće blagovremeno obavešteni. Kretanje u narednom periodu biće
ograničeno onima kojima dobiju rešenje o izolaciji. Oni neće smeti da izlaze
van svojih domova, a svako ko to prekrši biće sankcionisan kaznom zatvora do
tri godine.

Neće raditi vrtići, škole i fakulteti. Škole će
najverovatnije biti zatvorene do kraja školske godine, a đaci  će časove pohađati putem RTS Planete, RTS 3 i
digitalnih udžbenika.

Javni prevoz funkcionisaće u manjem obimu. Vanredno stanje
podrazumeva da će doći i do redukcije u međugradskom prevozu.

Ograničenje rada obuhvata ugostiteljske
objekate – restorane, barove i kafiće. U njima neće moći da boravi više od 50
ljudi istovremeno, dok će njihovo radno vreme biti ograničeno od osam ujutru do
20 časova.

Zatvaraju se teretane i prekida održavanje svih
sportskih manifestacija i okupljanja.

Zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasle
i starije. 

Odluka o uvođenju vandrednog stanja podrazumeva
da će biti otkazani i svi kulturni događaji. Zatvaraju se pozorišta, bioskopi i
otkazuju se koncerti. Ovakve mere biće na snazi sve do završetka vandrednog
stanja.

Vojska će čuvati bolnice kako bi se sprečio
ulazak potencijalnih prenosioca virusa. U bolnice i domove zdravlja građani će
moći i dalje da dolaze na isti način, a očekuje se da će stariji od 65 godina,
koji budu imali zdravstvene probleme, uz posebne dozvole moći da odlaze kod
lekara.

Apoteke, supermarketi, prodavnice i banke, kao
i prozivodnja, će u narednom periodu nastaviti da rade, ali uz dodatne mere
zaštite. One podrazumevaju smanjenje gužvi, korišćenje zaštitnih sredstava i
maski.
Fudbal – Srpska liga Vojvodina 17. kolo: U SAKULAMA BEZ GOLOVA

U SAKULAMA BEZ GOLOVA

Sakule,
16. mart 2020;

BORAC
(Sakule) – VOJVODINA 1928 (Perlez) 0:0; Mada su u susretu sa gostima iz Perleza
očekivali sigurann trijumf, Sakuljani su morali da se zadovolje podelom bodova.
Imali su domaći inicijativu, stvarali su prilike ali bez prave završnice. Od
55. minuta Borac je imao i igrača više jer je fudbaler Vojvodine Jovanov dobio
crveni karton, ali su gosti iz Perleza uspeli da odbrane svoj gol i osvoje bod.

BORAC:
Brković, Sredojević, Sekulić, Đurić, Mladenović, Jovanović (Pavlov), Jeremić
(Galić), Šušnjar, Gavrilović, Mijatović (Marković), Kačarević.

REZULTATI
17. kola: Bratstvo 1946 – Omladinac 0:1; Železničar – Kozara 4:0; 1.Maj Ruma –
Dinamo 1945 1:0; Radnički (Zr) – Bečej 1918 0:1; Borac – Vojvodina 1928 0:0;
Radnički 1912 – OFK Vršac 2:0; Radnički (SM) – Dunav 0:0; Bačka 1901 – Hajduk
1912 1:1.

TABELA:
1. Železničar (47); 2. Bačka 1901 (37); 3. Radnički (Zr) (32); 4. OFK Vršac
(29); 5. Dinamo 1945 (26); 6. Radnički 1912 (26); 7. Bratstvo 1946 (26); 8.
Bečej 1918 (25); 9. Omladinac (22); 10. Radnički (SM) (22); 11. 1.Maj Ruma
(19); 12. BORAC (19); 13. Vojvodina 1928 (17); 14. Kozara (13); 15. Hajduk 1912
(12); 16. Dunav (9).
Udruženje stočara „Ovčar“ Sakule: OTKAZANA MANIFESTACIJA OVČARSKI DAN

OTKAZANA MANIFESTACIJA OVČARSKI DAN

Sakule,
16. mart 2020;

Zbog epidemije koronavirusa i vanrednog stanja u zemlji, Udruženje stočara „Ovčar“ Sakule otkazalo je održavanje manifestacije „Ovčarski dan“, koja je trebala da se održi 28. marta.
Fudbal – Prva južnobanatska liga 17. kolo: VRANE PONOVO RAZOČARALE NAVIJAČE

VRANE PONOVO RAZOČARALE NAVIJAČE

Baranda,
16. mart 2020;

RADNIČKI
(Baranda) – SLOGA (Banatsko Novo Selo) 1:2 (1:0); Ni u nastavku prvenstva
fudbaleri Radničkog nisu prekinuli niz loših rezultata. Ovog puta bodove iz
Barande nosi ekipa Sloge. I ovog puta Baranđani nisu odigrali loše. Vodili su
na poluvremenu ali su gosti u nastavku meča izjednačili. Imali su domaći dobrih
prilika da ponovo povedu ali ponovo je finalna realizacija bila problem. I kao
što im se često dešavalo u jesenjem delu prvenstva opet su primili gol u
poslednjem minutu i to iz penala.

Kako
je prvenstvo zbog vanredne situacije prekinuto čeka se odluka Saveza o nastavku
ili konačnom plasmanu. Teško je reći da li se prvenstvo može nastaviti, a
problem je što nije odigrano 70 posto predviđenih kola da bi se trenutna tabela
priznala. Ako se ipak zbog vanredne situacije trenutna tabela zaključi kako je
sada, Baranđani ostaju u ligi jer u niži rang ispadaju dva kluba, a Radnički je
na 14. poziciji. 

REZULTATI
17. kola: Hajdučica – Dolina 0:1; Budućnost – Radnički (K) 0:1; Radnički (B) –
Sloga 1:2; Partizan (G) – Strela 1:0; Crvena Zvezda – Spartak 1911 0:3; BAK –
Polet 2:1; Partizan (U) – Jedinstvo 0:4; Jugoslavija – Potporanj …

TABELA:
1. Jedinstvo (45); 2. Radnički (K) (34); 3. Strela (34); 4. Dolina (33); 5.
Spartak 1911 (30); 6. Sloga (28); 7. Potporanj (24); 8. Partizan (G) (24); 9.
BAK (21); 10. Crvena Zvezda (18); 11. Polet (18); 12. Budućnost (16); 13.
Jugoslavija (15); 14. RADNIČKI (B) (14); 15. Hajdučica (12); 16. Partizan (U)
(11).