Sastanak sa predstavnicima ED Zrenjanin: USKORO SE OČEKUJU KONKRETNE AKCIJE U SAKULAMA

USKORO SE OČEKUJU KONKRETNE AKCIJE U SAKULAMA

Opovo,
24. jul 2019;

Sakule
je jedino mesto Opštine Opovo čiju elektromrežu održava ED Zrenjanin. Nažalost
kao periferno mesto u njihovoj ingerenciji Sakule već duže vreme ima problema
sa napajanjem struje. U lokalnoj samoupravi ističu da su ovaj problem
detektovali i preduzeli određene korake u smislu kontaktiranja nadležnih,
analize i prezentacije predloga projekta za rekonstrukciju elektromreže u
Sakulama.

Konkretno,
predsednik opštine dr Zoran Tasić je imao sastanak sa direktorom Operatora
distributivnog sistema EPS-a Bojanom Atlagićem kome je izneo problem u
Sakulama. U međuvremenu ogranku ED Zrenjanin je poslat dopis sa molbom za
rekonstrukciju električne mreže u naseljenom mestu Sakule, gde se još uvek
nalaze dotrajale drvene bandere, koje je potrebno zameniti novim betonskim
banderama (kao i dotrajalih starih betonskih) u cilju obezbeđivanja
stnaovništvu stabilno snabdevanje električne energije. Takođe je potrebno
predvideti izgradnju dve nove trafo-stanice u Sakulamana na lokacijama ugla
ulice Zelena sa Ratarskom i uglu ulica Ratarska sa JNA. Ove trafo-stanice imale
bi dvojaku ulogu. Pored obezbeđivanja kvalitetnog napajanja električnom energijom
domaćinstvima u ovim delovima naselja, struja bi se obezbedila i za
industrijsku zonu, kao i za farme čija je izgradnja planirana na izlazu iz
Sakula u smeru Idvora. Opština Opovo je u prilogu prosledila tabele sa prikazom
prioriteta po ulicama i specifikacijom bandera za zamenu, kao i grafički prikaz
sa kopijom plana navedenih lokacija za izgradnju novih trafo stanica.

Konačno,
sasatanak je održan i sa predstavnicima Elektrodistribucije Zrenjanin, gde je
predsednik opštine razgovarao sa direktorom ogranka ED Zrenjanin Stojanom Stanižanom
i njegovim saradnicima. Tom prilikom Tasić je izneo već pomenute probleme na
elektromreži u Sakulama, kao i predlog projekta za rekonstrukciju i saniranje.
S druge strane, direktor ED Zrenjanin je objasnio da je najveći problem u trafo-stanici
u Perlezu, preko koje Sakule dobija struju, a čiji kapaciteti nisu u
zadovoljavajućem stanju ali da će ED Zrenjanin učiniti sve da se ovi problemi
prevaziđu.  

U
izjavi za Glas Opova predsednik opštine je istakao da je rešavanje ovog problema
jedan od prioriteta lokalne samouprave i da neće biti zaboravljen kao u nekim
prošlim vremenima.

„Bilo je više žalbi od strane građana Sakula, koji su sasvim u pravu, mada smo mi i bez tih žalbi bili svesni i detektovali ovaj problem. Zajedno sa predstavnicima ED Zrenjanin analizirali smo situaciju, izneli smo paket mera, odnosno predlog projekta rekonstrukcije i saniranja, a od direktora ED Zrenjanin dobili smo uveravanja da će biti poboljšanja kapaciteta i očekujem da se to vrlo brzo i konkretno dogodi“, poručio je predsednik opštine dr Zoran Tasić.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: POČELA SA RADOM NOVA BESPLATNA LINIJA ZA PRIJAVU POSLODAVACA KOJI TRUDNICAMA I PORODILjAMA USKRAĆUJU PRAVA

POČELA SA RADOM NOVA BESPLATNA LINIJA ZA PRIJAVU POSLODAVACA KOJI TRUDNICAMA I PORODILjAMA USKRAĆUJU PRAVA

Beograd, 24. juli 2019
Kako je ranije najavljeno, u ponedeljak, 22.07. u 15 časova u okviru telefonskog broja 0800 300 307 zvanično je počela sa radom besplatna linija za prijavu nepravilnosti u oblasti rada. Biranjem opcije 2, trudnice i porodilje sada lakše i brže mogu direktno Inspekciji rada prijaviti poslodavce koji su prekršili zakon i uskratili im neka od njihovih prava.

„Država želi da zaštiti sve trudnice, porodilje i
majke i omogući im ostvarenje svih prava koja im pripadaju. Inspekcija rada će se
sa dužnom pažnjom posvetiti ovom problemu i verujem da ćemo uvođenjem ove linije
uspeti da stanemo na put onima koji su sebi dali za pravo da uskrate trudnicama
i porodiljama ono što im zakonom pripada. Vlada Srbije nastaviće aktivno da radi
na poboljšanju položaja majki u Srbiji, da on bude iz dana u dan sve bolji, jer
je to prioritet i cilj naše populacione politike“, istakao je Đorđević.

Na sajtu Ministarstva u okviru kategorije „Registri“
redovno će biti ažuriran poseban spisak svih onih poslodavaca za koje se dokaže
da su prekršili zakon, u ovom slučaju prema porodiljama i trudnicama.
Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo: PODELjENI KLjUČEVI ROMSKIM PORODICAMA

PODELjENI KLjUČEVI ROMSKIM PORODICAMA

Opovo, 24. juli 2019
U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji je finansirala Evropska unija, sufinansirale Vlada Republike Srbije, i opština Opovo, a realizovali opština Opovo i nevladine organizacije „Siguran život“ iz Opova i IMO iz Opova, 23.07.2019. god potpisani su ugovori o korišćenju kuća u Trećem novom naselju u Opovu.

Projektom je izgrađeno 14 montažnih kuća  koje su date na korišćenje 14 romskim  porodicama koje su u tom naselju prvobitno živeli.

Ivana Obradović, predsednica udruženja „Siguran život“
i koordinator na projektu, je okupljenim članovima romskih porodica pročitala ugovor
o korišćenju kuća i kućni red, koji su svi punoletni članovi domaćinstva potpisali.
Ispred opštine Opovo ugovore je potpisao zamenik predsednika Žika Nestorović i podelio
im ključeve.

Od organizacije „Help“ romska domaćinstva su dobila na
korišćenje krevete sa dušecima, mašinu za veš i kombinovani frižider.

Opština Opovo je ovim projektom omogućila bolji život pripadnicima
romske zajednice u Opovu i svetliju budućnost mladim naraštajima.