SACS airvenik: Potrebni metalostrugari u Opovu

SACS airvenik: Potrebni metalostrugari u Opovu

SACS airvenik: Potrebni metalostrugari u Opovu Opovo, 25. April 2023 Kompaniji SACS airvenik Opovo su potrebna tri metalostrugara sa iskustvom. Plata po dogovoru. Zainteresovani kandidati se mogu javiti  lično u prostorijama firme Jasmini Radosavljev na adresi...

read more
Mesara Bečei: Uvek sveže meso

Mesara Bečei: Uvek sveže meso

Uvek sveže meso Mesara “Bečei” ima u ponudi domaće juneće i svinjsko meso, domaće sveže kobasice… Od  suhomesnatog asortimana  izdvajamo domaće salame, bele kobasice, krvavice, švarglu, paštete, bareni gronik sa paprikom i još mnogo toga. Naša deviza je da ostajemo...

read more
Javni poziv: Prezentacija  urbanističkog projekta

Javni poziv: Prezentacija  urbanističkog projekta

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020...

read more

najnovije

najčitanije