Inspekcija za zaštitu životne sredine: U TOKU JE KOŠENJE AMBROZIJE

U TOKU JE KOŠENJE AMBROZIJE

Opovo,
14. avgust 2019;

Postupajući
po zapisniku inspektora za zaštitu životne sredine, posle sprovedenog
suzbijanja  ambrozije na utvrđenim
lokacijama u ostalim naseljenim mestima, JP „Mladost“ vrši košenje na javnim
površinama.

Na
osnovu izvršenog inspekcijskog i kontrolnog inspekcijskog nadzora zapaža se
intenzivno širenje ambrozije kako na javnim tako i na obradivim poljoprivrednim
površinama. Iz tog razloga veoma je važno da se svi aktivno uključe u
suzbijanju ambrozije redovnim košenjem, još efikasnijim čupanjem iz korena ili
hemijskim tretiranjem ovog korova. (M.M.)