Inspekcija za zaštitu životne sredine: OKO 2000 NEZAKONITO POSTAVLJANIH KOŠNICA NA TERITORIJI OPŠTINE OPOVO

OKO 2000 NEZAKONITO POSTAVLJANIH KOŠNICA NA TERITORIJI OPŠTINE OPOVO

Opovo, 16 jul 2019
Svake godine bogata suncokretova paša privlači veliki broj pčelara u atar naše opštine, prvenstveno u MZ Sakule.
Neodgovorni pčelari dovoze svoje pčelinjake bez potrebnih uverenja i postavljaju ih po sopstvenom nahođenju, zauzimajući i privatne parcele i javne površine. Naši meštani susreću se sa nizom problema, počev od ujeda sa često dramatičnim alergiskim reakcijama, preko otežanog prilaza baštama i njivama do mogućnosti prenosa zaraznih bolesti kod pčela i zagadjenja zauzetih površina na kojima posle odlaska ostavlja organski i neorganski otpad. Po rečima pčelara Ilkića u Sakula je nezakonito postavljeno oko 2000 košnica.

Selidba pčela regulisana je Pravilnikom o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima za izdavanje saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Rerpublike Srbije ( „Službeni glasnik RS“ , br.73/2010).

Lice koje vrši selidbu pčela mora da ima uverenje o transportu koje sadrži podatke o vlasniku pčelinjaka,broju pčelinjih društava koja se sele,polaznom mestu i odredištu na koje se sele pčelinja društva kao i zdravstveno uverenje koje izdaje nadležna veterinarska stanica a kontroliše  Republička veterinarska inspekcija.Kontrola transporta je u nadležnosti policije. Posedovanje ovih uverenja pčelaru omogućava ostvarenje prava na subvencije ili eventualnu nadoknadu nastale štete.

Pčelar mora imati dogovor sa vlasnikom odnosno korisnikom zemljišta tj. Mesnom zajednicom o postavljanju pčelinjaka.Kako Uredba predviđa institut poverenika pašnog reda koga nemamo u našoj opštini, najbolji način je da se u okviru Mesnih zajednica u saradnji sa Udruženjem pčelara utvrde raspoloživi pašnjaci.

Organizovanjem i postupanjem u skladu sa propisima i nadležnostima na svim nivoima kao i odgovornost pčelara način je da se preventivno deluje i izbegnu neželjene situacije.

                                                                     Dr vet.med. Marina Mitrović