Inspekcija za zaštitu životne sredine: OKO 2000 NEZAKONITO POSTAVLJANIH KOŠNICA NA TERITORIJI OPŠTINE OPOVO

image_pdfimage_print

OKO 2000 NEZAKONITO POSTAVLJANIH KOŠNICA NA TERITORIJI OPŠTINE OPOVO

Opovo, 16 jul 2019
Svake godine bogata suncokretova paša privlači veliki broj pčelara u atar naše opštine, prvenstveno u MZ Sakule.
Neodgovorni pčelari dovoze svoje pčelinjake bez potrebnih uverenja i postavljaju ih po sopstvenom nahođenju, zauzimajući i privatne parcele i javne površine. Naši meštani susreću se sa nizom problema, počev od ujeda sa često dramatičnim alergiskim reakcijama, preko otežanog prilaza baštama i njivama do mogućnosti prenosa zaraznih bolesti kod pčela i zagadjenja zauzetih površina na kojima posle odlaska ostavlja organski i neorganski otpad. Po rečima pčelara Ilkića u Sakula je nezakonito postavljeno oko 2000 košnica.

Selidba pčela regulisana je Pravilnikom o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima za izdavanje saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Rerpublike Srbije ( „Službeni glasnik RS“ , br.73/2010).

Lice koje vrši selidbu pčela mora da ima uverenje o transportu koje sadrži podatke o vlasniku pčelinjaka,broju pčelinjih društava koja se sele,polaznom mestu i odredištu na koje se sele pčelinja društva kao i zdravstveno uverenje koje izdaje nadležna veterinarska stanica a kontroliše  Republička veterinarska inspekcija.Kontrola transporta je u nadležnosti policije. Posedovanje ovih uverenja pčelaru omogućava ostvarenje prava na subvencije ili eventualnu nadoknadu nastale štete.

Pčelar mora imati dogovor sa vlasnikom odnosno korisnikom zemljišta tj. Mesnom zajednicom o postavljanju pčelinjaka.Kako Uredba predviđa institut poverenika pašnog reda koga nemamo u našoj opštini, najbolji način je da se u okviru Mesnih zajednica u saradnji sa Udruženjem pčelara utvrde raspoloživi pašnjaci.

Organizovanjem i postupanjem u skladu sa propisima i nadležnostima na svim nivoima kao i odgovornost pčelara način je da se preventivno deluje i izbegnu neželjene situacije.

                                                                     Dr vet.med. Marina Mitrović