Nacionalna služba za zapošljavanje: ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE

ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE

Beograd, 14. maj 2019;

U sredu 15. maja; Nacionalna služba za zapošljavanje planira isplatu posebne novčane naknade za april 2019. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.