Sastanak predstavnika Opštine Opovo i Brantnera: DOGOVORENE HITNE KOREKTIVNE MERE, IZMEŠTANJE SMETLIŠTA PRIORITET (VIDEO)

DOGOVORENE HITNE KOREKTIVNE MERE, IZMEŠTANJE SMETLIŠTA PRIORITET

Opovo, 15. april 2019;

Kao što je prošle nedelje najavljeno, danas je u vezi problema sakulske deponije održan radni sastanak između predstavnika lokalne samouprave i kompanije Brantner otpadna privreda, koja vrši usluge sakupljanja i deponovanja smeća i otpada na teritoriji Opštine Opovo.

Analizirani su problemi koji su prisutni duži niz godina, ugovor je takav kakv je, i razgovaralo se otvoreno kako bi se našlo zajedničko rešenje koje bi pre svega zadovoljilo građane.

Direktor Brantner otpadne privrede Ljubomir Ilkić kaže da su dogovoreni prvi koraci u saniranju lokacije na kojoj se odlaže otpad

„Imali smo sastanak kako bi se dogovorili oko rešavanja problema odlagališta, ne mogu reći deponije, kod naseljenog mesta Sakule. U cilju sprečavanja i saniranja nastalih problema dogovorili smo se da Brantner čim to uslovi budu dozvolili preuzme na sebe čišćenje okoline gde je otpad raznošen zbog vetra i drugih faktora, a što se tiče paljenja i gorenja deponije, jedini način rešavanja ovog problema je nanošenje zemlje jer se sa vodom ne može ugasiti. Opština će obezbediti određenu količinu zemlje, dok će naša radna mašina i zaposleni organizovati razastiranje zemlje kako bi se sprečio dovod kiseonika i dalje gorenje deponije. Mislim da će se sa ovim merama najveći deo problema rešiti sa mestom odlaganje smeća“, izjavio je nakon sastanka Ilkić.

Na pitanje da li će se postavljati ograda Ilkić je rekao da ona ne rešava problem. Ograda je već ranije postavljana ali u pitanju je lokalitet sa jakim vazdušnim strujanjima gde vetar najlon podiže i preko deset metara, tako da je za sada najbolji način razastiranje zemlje i u prvom koraku to će biti urađeno na dve trećine deponije kako bi se što više smanjila otvorena površina.

Predsednik opštine dr Zoran Tasić smatra da je lokalna samouprava ograničena ranije potpisanim ugovorom ali da se ipak krenulo sa mrtve tačke i našla neka zajednička rešenja.

„Kao što znate, a više puta sam ponovio ugovor zaključen sa Brantnerom pre deset godina je štetan za nas, a to je i zaključak Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Mi smo pokušali u okviru postojećeg ugovora da izvućemo najviše što možemo i ono što smo se dogovorili jeste da će u narednom periodu čim vremenski uslovi dozvole Brantner organizovati sakupljanje smeća koje se nalaze na obradivim površinama i oko vikendica, dok će lokalna samouprava obezbediti određenu količinu zemlje koja bi se razastrala na dve trećine deponije i na taj način uspeli da revitalizujemo, odnosno sprečimo širenje smeća po okolini. Činjenica je da vatra na deponiji tinja već dve godine i ona se ne može ugasiti vodom i poreban je nanos minimalno 20cm zemlje. Kao što sam rekao, mi ćemo obezbediti zemlju, a Brantner sprovesti razastiranje i zagašenje deponije“, rekao je Tasić.

Dogovoreno je i da se uradi i pristupni put do deponije, a kao najznačajniji zaključak je dogovor da se u narednom periodu intenzivno radi na izmeštanju kompletnog smetlišta na regionalnu deponiju kod Dolova koja je finansirana od strane Evropske unije, odnosno Švedske vlade.