Pomoć u kući – gerontodomaćice ili lični pratilac deteta: POTPISAN UGOVOR U VREDNOSTI OD 1,6 MILIONA DINARA

image_pdfimage_print

Pomoć u kući – gerontodomaćice ili lični pratilac deteta:

POTPISAN UGOVOR U VREDNOSTI OD 1,6 MILIONA DINARA

Opovo, 4. april 2019;

Po ovlašćenju predsednika opštine dr Zorana Tasića, zamenik predsednika opštine Miloš Markov potpisao je ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti zaključen sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Vrednost ugovora je 1.640.431,79 dinara, a projektom je predviđeno finansiranje usluga pomoć u kući – gerontodomaćice ili lični pratilac deteta.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na osnovu Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti od 2016. godine, potpisao je sa predstavnicima 144 lokalnih samouprava Ugovore o namenskim transferima u vrednosti od 700 miliona dinara za unapređenje postojećih i razvijanje novih usluga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama.

Kako je istakao ministar Đorđević, ovogodišnji obuhvat jedinica lokalne samouprave je znatno veći u poređenju sa svim prethodnim godinama, jer je prvi put uključeno 19 JLS iz autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koje su dobile oko 130 miliona dinara. 

Takođe, ove godine su u obračun vraćene i 16 JLS koje prošle godine nisu dobila sredstva zbog nenamenskog trošenja novca ili nepostojanja izveštaja o trošenju sredstava, odnosno zbog nepostojećeg ili nedovoljnog učešća budžeta JLS u finansiranju usluga. 

Usluge iz nadležnosti JLS koje se finansiraju sredstvima iz namenskih transfera podrazumevaju dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalan život kao i savetodavno – terapijske usluge.