Pokrajinska vlada predstavila potencijane banjske lokalitete: OPŠTINA OPOVO JEDAN OD LOKALITETA

image_pdfimage_print

OPŠTINA OPOVO JEDAN OD LOKALITETA

Novi Sad / Opovo, 20. mart 2019;

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i stručnim autorskim timom sa Arhitektonsk og i Medicinskog fakulteta u Beogradu, predstavio je studije o razvoju balneološkog potencijala Vojvodine. Studije razvoja pedeset potencijalnih banjskih lokaliteta na području Autonomne pokrajine Vojvodine izrađene su u skladu sa planom aktivnosti i programom rada Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za 2018. godinu i predstavljaju sveobuhvatnu analizu potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu.

Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka. Studije razvoja su rezultat rada Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je nosilac većine evropskih projekata upravo iz ove oblasti, zajedno sa stručnjacima Medicisnkog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te stručnjacima iz oblasti hemijskih nauka. Prepoznato je pedeset potencijalnih lokaliteta u smislu eksploatacije prirodnog lekovitog faktora, odnosno investiranja u razvoj banjskog turizma u narednom periodu. Studije predstavljaju drugu, detaljnu fazu istraživanja, kojoj je prethodila faza naučne ocene balneološkog potencijala na području AP Vojvodine.

Ovim istraživanjima formirana je osnova za unapređenje turističih proizvoda pre svega kroz investiranje u prirodne lekovite resurse sa ciljem razvoja turističke ponude na održiv i savremen način, težeći svetskim i evropskim trendovima. Jedna od 50 opština sa geotermalnim resursima je i Opština Opovo sa potencijalnom banjskom lokacijom Pečena slatina u Barandi. Svim perspektivnim lokacijama na teritoriji pokrajine uručene su Studije na osnovu kojih dalje mogu da rade sve ono za šta se kao opštine ili gradovi budu opredelili, a studiju je ispred Opštine Opovo primio pomoćnik predsednika opštine Goran Fogl.

Lokalitet Pečena slatina poznat je po lekovitom blatu koje meštani vekovima koriste. Na osnovu urađenih analiza Instituta za rehabilitaciju – Služba za balneoklimatologiju iz Beograda, potvrđeno je da se blato sa ovog nalazišta može koristiti u balneološke svrhe, za lečenje: reumatskih oboljenja, stanja nastala usled trauma. Od strane lokalne samouprave usvojen je Plan detaljne regulacije i postoji Plan opšte namene opšteg resursa, tako da je ideja da se u nekom budućem spa centru primenjuje hologramski pristup čoveku, gde je bolest samo deo njegovog opšteg stanja, te je i lečenje deo opšteg relaksirajućeg programa. Na ovaj način bi se prirodna blagodet peloidal primenjivala najpre kao eliksir, a potom i kao lek.

Na uručenju Studije, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković je rekao da je ovo istorijski poduhvat za buduće generacije. Studije bi trebalo da dovedu ne samo nove investicije, kroz javno-privatno partnerstvo, već i povećanje broja noćenja, poseta, kao i potrošnje novog turističkog talasa, ali i do zapošljavanja, smanjenja trgovinskog deficita.

“Međutim, mi još uvek nemamo infrastrukturni kapacitet, uz sve potencijale koji su respektabilni, kojima raspolažemo, kako bi podigli sve na nivo koji bi bio konkurentan, pre svega u okruženju, ali i u ostatku Evrope. Kvalitet voda i blata koje smo pronašli, infrastrukturna povezanost sa ostalim potencijalima kojima Vojvodina raspolaže, opravdavaju ono što smo uradili i potvrđuju da Vojvodina može da bude vodeća velnes i spa destinacija u narednoh nekoliko godina“, rekao je Đoković.