Nacionalna služba za zapošljavanje: ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE

ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE

Beograd, 13. mart 2019.
Obaveštavamo vas da za sutra, 14.03.2019. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje planira isplatu posebne novčane naknade za FEBRUAR 2019. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

PRES NSZ