Strategija ruralnog razvoja Opštine Opovo: ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA

Opovo, 1. februar 2019;
U sklopu projekta „Unapređenje kapaciteta opštine Opovo za planiranje razvoja i apliciranje na fondove kroz izradu Strategije ruralnog razvoja opštine Opovo“ koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu održan je sastanak Radne grupe za izradu nacrta Strategije ruralnog razvoja opštine Opovo za period 2019-2020 godine. Uključene su sve javne ustanove od interesa za izradu dokumenta, dok će se u narednom periodu uključiti i civilni sektor. Strategija će imati za cilj da na najbolji mogući način definiše kako da razvijamo naša sva četiri sela na teritoriji opštine, kao i da konkretizujemo mere za realizaciju kroz Lokalni akcioni plan koji će biti sastavni deo Strategije. Akcenat će biti na međusobnom umrežavanju različitih sektora, na primer sporta, omladine i kulture, privrede i poljoprivrede, a sve u interesu unapređenja kvaliteta života građana koji tu žive.