Opštinska uprava Opštine Opovo: OSTVARIVANJE MATERINSKOG DODATKA ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE

OSTVARIVANJE MATERINSKOG DODATKA ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE

Opovo, 31. januar 2019;

Odeljenje za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove Opštinske uprave Opštine Opovo povodom odluke Skupštine AP Vojvodine o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete poziva sve porodice sa teritorije Opštine Opovo u kojoj je majka nezaposlena, a koja je počev od 01. jula 2018. godine rodila treće ili četvrto dete da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete u Opštinskoj upravi Opštine Opovo.

Shodno navedenoj odluci da o ovom pravu u prvom stepenu rešava Opštinska uprava u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva.

Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Opštinske uprave. Sve dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem ovog prava mogu se dobiti na telefon: 681-640, a lice zaduženo za kontakt je Jelena Kanački.