Saopštenje Saveta za pravna pitanja Opštinskog odbora SNS Opovo: MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Opovo, 10. decembar 2018;

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava“ saopštenjem za javnost oglasio se Savet za pravna pitanja Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Opovo:

Srpska napredna stranka tradicionalno 10. decembra obeležava „Međunarodni dan ljudskih prava“. Naime, tog dana 1948. godine u Ujedinjenim nacijama je usvojena Dekleracijao ljudskim pravima, kada je po prvi put priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez razlika u pogledu državne, socijalne i kulturne pripadnosti.


Savet za pravna pitanja Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Opovo

Tim povodom Savet za pravna pitanja Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Opovo održao je sednicu na kojoj je obeležen ovaj dan. Predsednik saveta Goran Fogl tom prilikom je istakao da je jedan od osnovnih principa i načela Srpske napredne stranke poštovanje ljudskih prava i principa, kao i njihova primena u praksi. Usvajanjem niza propisa i zakona od strane Skupštine Republike Srbije, stvoreni su pravnii institucionalni okviri za primenu ljudskih prava na teritoriji Republike Srbije, čime je naša zemlja puno uradila na usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom. Ocena je od strane međunarodnih institucija koje se bave ovom materijom, da je u tom pogledu postignut vidan napredak u primeni i praksi.

Na sednici Saveta je zaključeno da će i ubuduće jedan od glavnih zadataka Savetaza pravna pitanja Opštinskog odbora SNS Opovo biti saradnja sa svim institucijama na teritoriji Opštine Opovo u cilju razvoja svesti i značajazaštite i primene osnovnih principa univerzalnih ljudskih prava svih građana naše opštine.

Savet za pravna pitanja Opštinskog odbora SNS Opovo