Brantner otpadna privreda: PRIKUPLJANJE PET AMBALAŽE 15. DECEMBRA

PRIKUPLJANJE PET AMBALAŽE 15. DECEMBRA
Opovo, 6. decembar 2018;
U subotu 15. decembra sprovodi se redovno mesečno prikupljanje pet ambalaže u sva četiri naseljena mesta Opštine Opovo. Pripremite džakove sa pet ambalažom koje će terenske ekipe Brantnera pokupiti ispred vaših kuća.