Matične knjige umrlih: U NOVEMBRU 16 PREMINULIH

U NOVEMBRU 16 PREMINULIH
Opovo, 4. decembar 2018;
Tokom novembra 16 preminulih, od toga osam u Opovu, troje u Barandi i pet u Sefkerinu.
OPOVO: Marija Barjaktarov (1933), Paulina Prem (1939), Dušanka Marković (1951), Jovan Nikolić (1943), Vidosava Rakić (1928), Dragomir Spasić (1944), Jovanka Giošev (1927), Dragomir Markov (1942); BARANDA: Tiosav Neđić (1953), Borka Babin (1933), Pavel Janevski (1952); SEFKERIN: Milena Antonić (1930), Jovanka Giošev (1927), Sava Angeloj (1931), Dragomir Markov (1942), Laza Stojić (1951).

.