Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS: POZIVI I KONKURSI OCD

image_pdfimage_print

POZIVI I KONKURSI OCD
Beograd, 9. oktobar 2018;
UN Women Srbija: poziv za podnošenje predloga projekata u okviru regionalnog programa “Zaustavljanje nasilja nad ženama: primena normi, promena svesti”(rok: 17. oktobar 2018. godine). Detaljna upustva možete pronaći na linku:

http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2018/09/call-for-proposals-strategic-communication-for-behavioural-results-gender-lab-in-serbia

Mreža za osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti objavljuje otvoreni poziv za dostavljanje projektnih predloga za dodelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija građanskog društva koji doprinose socijalnoj inkluziji dece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji (rok: 22. oktobar 2018. godine). Dodatne informacije o projektu možete pronaći na: http://www.youtharise.me/

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv pozivaju sve organizacije, kompanije i pojedince koji sprovode volonterske aktivnosti da se prijave na konkurs za Nacionalnu nagradu za volontiranje (rok: 2. novembar 2018. godine). Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti: Teodori Pasulj putem telefona: + 381 063599943 ili elektronske pošte na adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs