Opštinska uprava Opovo: UVID U DEO POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA

UVID U DEO POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA
Opovo, 8. septembar 2018;
Obaveštavaju se građani Opštine Opovo da mogu izvršiti uvid u deo posebnog biračkog spiska neposredno u Opštinskoj upravi ako pripadnik nacionalne manjine ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica na teritoriji Opštine Opovo u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, do zaključka posebnog biračkog spiska 19. oktobra 2018. godine do 24:00 časa.

Uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista imaju pravo uvida u poseban birački spisak, kao i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke biračkog spiska, u skladu sa zakonom.

Od zaključenja posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina, pa do 72 časa pre dana održavanja izbora, tj do 31.10.2018. godine u 24:00 časa, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promene u biračkom spisku vrši ministarstvo nadležno za vođenje biračkog spiska.

Nakon zaključenja posebnog biračkog spiska opštinska uprava zahtev za upis promena u poseban birački spisak, sa prilozima, dostavlja elektronskim putem Ministarstvu bez odlaganja, a najkasnije sledećeg dana ukoliko je zahtev primljen neposredno pre isteka radnog vremena.