Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova: KONKURS ZA PORODICE U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE

KONKURS ZA PORODICE U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE
Opovo, 8. septembar 2018;
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pravilnik Konkursa i Prijava na konkurs mogu se preuzeti na veb-sajtu Sekretarijata www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs , a za one koji nisu u mogućnosti da se informišu preko veb-sajta, štampanje pravilnika i prijave mogu se dobiti u lokalnim samoupravama.