Republički zavod za statistiku: ANKETA O STRUKTURI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, ZA OPOVO PREDVIĐEN JEDAN ANKETAR

Republički zavod za statistiku: ANKETA O STRUKTURI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, ZA OPOVO PREDVIĐEN JEDAN ANKETAR
Od 1. oktobra do 30. novembra ove godine Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.
Anketa predstavlja važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede. U periodu sprovođenja ankete, anketari će posetiti 120.000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije i prikupiće podatke o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima i drugo.

Za sprovođenje Ankete na teritoriji opštine Opovo biće angažovan 1 anketar.

Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta u sredstvima javnog informisanja i na sajtu RZS-a i trajaće do 21. avgusta 2018. godine. Kandidati se prijavljuju isključivo preko veb sajta Zavoda (www.stat.gov.rs), popunjavanjem elektronske prijave za učešće u Anketi. Kandidati se prijavljuju za rad na teritoriji opština/grada na kojoj stanuju –žive.

Kandidati koji se prijavljuju za anketare treba da ispunjavaju sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije, da imaju najmanje 18 godina i stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti je podignuta optužnica. Prednost pri izboru imaće kandidati sa stečenim obrazovanjem u poljoprivrednoj struci i poznavanjem rada na računaru s obzirom na to da će se anketiranje vršiti unošenjem podataka preko aplikacije na laptopu. Pored toga,  prednost će se dati i kandidatima koji mogu da koriste sopstveno vozilo za rad, kao i kandidatima koji su učestvovali u Popisu poljoprivrede 2012. godine ili u drugim statističkim istraživanjima RZS-a u poslednje tri godine.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA ANKETARE