Saopštenje za javnost predsednika opštine: SUZBIJANJE KOMARACA SPROVEDENO JE NA PRIOBALNIM LOKACIJAMA, NAREDNI TRETMAN U NASELJIMA

SUZBIJANJE KOMARACA SPROVEDENO JE NA PRIOBALNIM LOKACIJAMA, NAREDNI TRETMAN U NASELJIMA
Opovo, 9. jul 2018;
Povodom negativnih komentara na društvenim mrežama u vezi poslednjeg tretmana suzbijanja odraslih formi komaraca na priobalnim i barskim lokacijama predsednik opštine dr Zoran Tasić uputio je saopštenje za javnost.
– Preko sredstava informisanja uoči samog tretmana sprovedenog 2. jula, koji je pre toga dva puta bio odlagan zbog loših vremenskih uslova, eksplicitno smo naveli da se ovaj tretman po planu i programu stručne službe izvođača radova izvodi samo u priobalnim, barskim i močvarnim lokalcijama, a ne i u naseljima. Nažalost, jedan deo građanstva, koji očigledno ili nije hteo da pročita tekst ili namerno u cilju dnevno – političkih konotacija „izvrće“ činjenice i optužuje lokalnu samoupravu da tretman nije izveden u naseljima i da sredstva za zaprašivanje nisu bila dobra.
Ovakve primedbe ne samo što ne odgovaraju istini već su i zlonamerni pokušaj da se lokalna samouprava diskredituje. Javnost je blagovremeno preko dostupnih javnih glasila obaveštena o kakvom se tretmanu radi, kao i planu da se nakon tretmana priobalnih i barskih lokacija, novi tretman uradi i u samim naseljima, što će biti sprovedeno kombinovanim tretmanom sa zemlje i iz vazduha u narednih sedam dana, odnosno čim vremenski uslovi to dozvole. Inače, povećana aktivnost komaraca u naseljima nakon tretmana u okolini nije neuobičajena pojava i ona će biti sanirana planiranim tretmanom u naseljima. Molimo građane za razumevanje jer zlonamerni komentari bez argumentacije nisu nikome od koristi“, kaže se u saopštenju predsednika opštine dr Zorana Tasića.