Skupština opštine Opovo: SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA 1. JUNA

SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA 1. JUNA
Opovo, 28. maj 2018;
Predsednik Skupštine opštine Opovo Dragan Ugrinov zakazao je 18. sednicu lokalnog parlamenta u petak 1. juna. Na dnevnom redu nalazi se Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o završnom računu budžeta Opštine Opovo za 2017. godinu i Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o donošenju izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Opovo.