Nacionalna služba za zapošljavanje: ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE

ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE
Beograd, 16. maj 2018;
Obaveštavamo vas da je danas, 16. maja, Nacionalna služba za zapošljavanje isplatila posebnu novčanu naknadu za APRIL 2018. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.