Požar na sakulskoj deponiji: VATROGASCI I SAKULSKI DOBROVOLJCI JUČE I DANAS GASILI VATRU

VATROGASCI I SAKULSKI DOBROVOLJCI JUČE I DANAS GASILI VATRU
Sakule, 1. maj 2018;
Na neuređenoj deponiji – smetlištu u Sakulama na kojoj “Brantner otpadna privreda” d.o.o.  odlaže komunalni otpad sakupljen u svim naaseljenim mestima naše opštine, razbuktao se požar koji je zahvatio  obod deponije u dužini od 40-50 metara. Požar je verovatno isprovociran visokim temperaturama i jakim vetrom kada se tinjajuća vatra iz dubljih slojeva prenela na površinu i proširila deponijom.

Posle izvršenog inspekcijskog nadzora, hitno se pristupilo gašenju požara. Vatrogasnoj jedinici iz Opova pridružila se dobrovoljna vatrogasna ekipa iz Sakula, tako da su u toku jučerašnjeg popodneva i danas u prepodnevnim satima dejstvovali sa šest cisterni vode i u izvesnoj meri ublažili širenje vatre.

Sledeći korak je zastiranje zemljom i ravnanje, što je jedini način lokalizacije i potpunog gašenja požara na deponijama i što ćemo preduzeti u najkraćem vremenskom periodu.

U čast prazniku rada, radno su ga dočekali vatrogasci, dobrovoljci, radnici na deponiji i inspektor za zaštitu životne sredine,

.