Subvencije u poljoprivredi: PRAVILNIK ZA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI

image_pdfimage_print

PRAVILNIK ZA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI
Opovo, 2. mart 2018;
Pravilnik za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine.
Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine na novom obrascu. Podsticaj iznosi 2000 din/ha.
Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice). Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Zahtev se može preuzeti na: http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/izmena-pravilnika-za-osnovne-podsticaje/