Skupština opštine Opovo: SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA U PETAK

image_pdfimage_print

SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA U PETAK
Opovo, 14. novembar 2017;
Predsednik lokalnog parlamenta Dragan Ugrinov zakazao je 13. sednicu Skupštine opštine Opovo za petak 17. novembra. Na dnevnom redu naći će se četvrti ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta.

Dnevni red:

  1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 12. sednice Skupštine opštine Opovo;
  2. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o izmenama i dopuna Odluke o budžetu opštine Opovo za 2017.godinu (Rebalans IV);
  3. Razmatranje predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije bloka 27 naselja Opovo;
  4. Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika;
  5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu PU ”Bambi” Opovo za radnu 2016/2017. godinu;
  6. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o razešenju i izboru člana Saveta za urbanizam, građevinarstvo, stambenu  i komunalnu  delatnost i zaštitu životne sredine;
  7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju i izboru člana Komisije za ravnopravnost polova i mlade;
  8. Odbornička pitanja.