Celodnevni boravak u Bambiju: IMA LI REŠENJA ZA NEUPISANU DECU

image_pdfimage_print

IMA LI REŠENJA ZA NEUPISANU DECU
Opovo, 17. jul 2017;
Proteklih dana na adresu lokalne samouprave kabineta predsednika opštine stiglo je, bilo pismenim ili usmenim putem, više žalbi, molbi, pa čak i predloga u vezi problema upisa dece u celodnevni boravak predškolske ustanove. Žalbe dolaze od strane građana, odnosno, roditelja koji nisu uspeli ove godine da upišu svoju decu u celodnevni boravak. Povodom toga razgovarali smo sa predstavnicima predškolske ustanove i lokalne samouprave kako bi se ova tema što više pojasnila.

Problem upisa dece u celodnevni boravak predškolskih ustanova je dugogodišnji problem na nacionalnom nivou, posebno izražen u gradovima o čemu se naširoko izveštavalo i izveštava u medijima. Broj dece koju jedna predškolska ustanova prima uslovljen je njenim kapacitetima – pre svega veličinom prostora, opštih uslova za boravak dece, brojem stručnog osoblja i naravno budžetom kojim raspolaže.

Na poslednjem upisu u celodnevni boravak u Opovu, primljeno je 136 mališana (bez pripremnog – predškolskog odeljenja), dok je 23 zahteva bilo sa negativnim rešenjem. Roditeljima čiji su zahtevi negativno rešeni ponuđena je lista čekanja na kojoj ustanova ima prijavljeno 21 dete.

Kriterijumi za upis propisani su Pravilnikom o uslovima za upis i ispis dece koji sadrži kriterijume za prijem dece u celodnevni boravak, koji je doneo Upravni odbor Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolske ustanove, koji je donelo resorno ministarstvo.

Prema ovom pravilniku redosled prvenstva za prijem dece utvrđuje se brojem bodova: zaposlenost oba roditelja ili samohrani roditelj (50 bodova); zaposlen samo jedan roditelj (15); deca bez roditeljskog staranja smešteni u hraniteljskim porodicama ili pod starateljstvom, a prema rešenju Centra za socijalni rad Opovo (10); ako je jedno ili više dece već upisano u Ustanovu (10); prebivalište dece sa teritorije Opštine Opovo (10), prebivalište dece van teritorije Opštine Opovo (5). Naravno, sve ovo prati i propisana dokumetacija kojom se dokazuju ovi traženi uslovi. U slaučaju kada dvoje ili više dece imaju isti broj bodova prioritet pri prijemu utvrđuje se prema dužini čekanja za prijem u Ustanovu.

Na pitanje kako se dešava da jedno dete bude u prethodnoj godini primljeno, a naredne ne, u Predškolskoj ustanovi odgovaraju da se i bodovni status „deteta“ uglavnom menja svake godine u zavisnosti od pomenutih parametara (zaposlenost roditelja, starosna grupa, broj prijavljene dece, itd.), što dovodi do drugačijih rezultata u bodovanju.

Ispred lokalne samouprave, predsednik opštine dr Zoran Tasić ističe kao jedan od primarnih problema višedecenijsko neulaganje u predškolsku ustanovu, navodeći svojevremeno zatvaranje jaslica, kao i činjenicu da osim Opova, sva ostala opštinska mesta imaju samo pripremna – predškolska odeljenja, bez vrtića.

–  Kapaciteti objekata predškolskih ustanova su veoma ograničeni, do sada se nije radilo na njihovom proširivanju što je rezultiralo problemom koji sad imamo, a to je manjak prostora. Mi smo ove godine preko konkursa Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedili sufinansirajuća sredstva za dogradnju kuhinje, koja je inače neophodna za funkcionisanje ustanove, a čime ćemo dobiti jedan deo novog prostora koji ćemo sopstvenim sredstvima adaptirati i staviti u funkciju.

Međutim, kao veliki problem, Tasić ističe i Zakon o ograničavanju broja zaposlenih u javnim ustanovama, koji se mora na neki način rešiti.

– Već tokom avgusta pozvaćemo sve roditelje čija su deca na listi čekanja i zajedno sa predstavnicima Predškolske ustanove „Bambi“ napraviti zajednički sastanak kako bi smo našli optimalno rešenje. Moramo dobro sagledati i analizirati situaciju, ovo je problem koji traje dugi niz godine i sada je kulminirao. Za ovu lokalnu samoupravu nedopustivo je da ovoliko dece bude na listi čekanja i iskreno se nadam da ćemo ovaj problem do septembra rešiti na obostrano zadovoljstvo, poručio je predsednik opštine.