IX sednica Skupštine opštine Opovo: USVOJEN PRVI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA

image_pdfimage_print

USVOJEN PRVI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA
Opovo, 17. maj 2017;
Sve tačke dnevnog reda 9. sednice Skupštine opštine Opovo su usvojene. Izvršen je prvi ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta i usvojena Odluka o javnom zaduživanju Opštine Opovo do iznosa od 15.000.000 dinara, po prethodno pribavljenom mišljenju Uprave za javni dug Ministarstva finansija, a u svrhu finansiranja kapitalnih investicionih rashoda – rekonstrukcije putne mreže u naseljenom mestu Sefkerin.

Član Saveta za zdravlje opštine Opovo postala je dr Olivera Stanišić, specijalista epidemiologije – predstavnik Zavoda za javno zdravlje Pančevo, a odbornici su usvojili i Odluku o načelima komasacije u K.O. Baranda.

Ceo set tačaka dnevnog reda odnosio se na Javno preduzeće „Mladost“ Opovo. Nakon sprovedenog konkursa, funkciju direktora u naredne četiri godine obavljaće dosadašnji vršilac dužnosti Dragan Živković. Pored toga usvojeno je Rešenja o davanju saglasnosti na dugoročni plan strategije i razvoja, Rešenja o davanju saglasnosti na srednjeročni plan strategije i razvoja, Rešenja o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje i Rešenja o davanju saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na rebalans Programa poslovanja preduzeća za 2017. godinu.

Prihvaćen je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Opovo za 2017. godinu, kao i izveštaji o radu Opštinske uprave Opovo, Centra za socijalni rad Opovo, Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2016. godinu, finansijski izveštaj ONB Opovo za 2016. godinu i izveštaji Komisije za komasaciju K.O. Baranda i Saveta za zdravlje opštine Opovo.