Inspekcija za zaštitu životne sredine: TREĆI TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA

TREĆI TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA
Opovo, 29. april 2017;
Treći tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Opštine Opovo najavljen je za  sredu 03. maja sa početkom u 8:00 časova. Na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, preduzeće EKO-SAN  d.o.o. ovlašćeno je za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodine. Tretman će biti sproveden sa zemlje uz upotrebu ekološkog preparata  LARVASTOP G I ZG, 6 kg/ha. Ciljni lokaliteti su staništa larvi komaraca – kanali, jezera i bare na površini od 25ha.