Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalni razvoj i lokalnu samoupravu: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA

Opovo,
22. februar 2020;

Pokrajinski
sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalni razvoj i lokalnu samoupravu
objavio je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu
opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Konkurs je otvoren do 16. marta 2020. godine. Uslovi, prijava i dokumentacija: OVDE
Razvojni fond Vojvodine: KONKURSI ZA PRAVNA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

KONKURSI ZA PRAVNA LICA, PREDUZETNIKE I POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

Opovo,
20. februar 2020;

Privredna
komore Srbije – regionalna privredna komora Južnobanatskog upravnog okruga i
Razvojni fond Vojvodine, organizovali su u pančevu 19. februara prezentaciju
aktuelnih konkursa Razvojnog fonda Vojvodine namenjenih pravnim licima i
preduzetnicima, kao i poljoprivrednim gazdinstvima. Konkursi su otvoreni do
iskorišćenja sredstava planiranih za njihovu realizaciju i nisu vremenski
ograničeni. Konkursi (tekst konkursa, uslovi i prijave) nalaze se na sajtu
Fonda www.rfapv.rs

KONKURSI
ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html

Konkurs za dugoročne kredite za
investiciona ulaganja

Konkurs za dugoročne kredite za
trajna obrtna sredstva

Konkurs za kratkoročne kredite
za obrtna sredstva

Konkurs za dugoročne kredite za
razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu
i turizam

Konkurs za dugoročne kredite za
investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Konkurs za dugoročne kredite za
nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane
od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

KONKURSI
ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA https://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html

Konkurs za dugoročne kredite za
poljoprivredu

Konkurs za dugoročne kredite za
kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Konkurs za dugoročne kredite za
nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Konkurs za kratkoročne kredite
za obrtna sredstva u poljoprivredi

Konkurs za dugoročne kredite za
razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za
privredu i turizam

Konkurs za dugoročne kredite za
investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Konkurs za dugoročne kredite za
nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže
subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
Ispostava PIO fonda u Opovu: RADNO VREME U FEBRUARU

RADNO VREME U FEBRUARU

Opovo,
20. februar 2020;

Ispostava
PIO fonda u Opovu radiće u petak 21. februara.
Nacionalna služba za zapošljavanje: REDOVNA I PRIVREMENA NOVČANA NAKNADA ZA JANUAR

REDOVNA I PRIVREMENA NOVČANA NAKNADA ZA JANUAR
Beograd, 19. februar 2020
Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za januar 2020. godine, u  četvrtak  20. februara 2020. godine, a da će privremenu novčanu naknadu za januar 2020. licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplatiti u petak  21.februara 2020. godine.
JP Putevi Srbije saopštenje: RADOVI NA PANČEVAČKOM MOSTU

RADOVI NA PANČEVAČKOM MOSTU

Beograd,
19. februar 2020;

Od 19.02.2020. do
04.03.2020.godine, u vremenskom periodu od 09.30 do 14.30 časova, izvodiće se
radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu, državni put
I B reda broj 47, smer Beograd-Pančevo, u desnoj saobraćajnoj traci.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom saobraćajnom
trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom,
navedeno je u saopštenju JP “Putevi Srbije”.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam: KONKURSI ZA PREDUZETNIKE, MIKRO I MALA PRAVNA LICA I PRIVREDNA DRUŠTVA, PRIVREDNE SUBJEKTE I ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

KONKURSI ZA PREDUZETNIKE, MIKRO I MALA PRAVNA LICA I PRIVREDNA DRUŠTVA, PRIVREDNE SUBJEKTE I ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

Novi
Sad, 18. februar 2020;

Pokrajinski
sekretarijat za privredu i turizam objavio je 11 novih konkursa za dodelu
bespovratnih sredstava za subvencionisanje i sufinansiranje preduzetnika, mikro
i malih pravnih lica, mikro i malim privrednim društvima, ženskom
preduzetništvu i privrednim subjektima:

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH
PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU
UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1389-18-2020-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I
PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA
NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2020. GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1395-konkurs-masine-oprema-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA
KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE
TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1397-konkurs-kreativna-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA
ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ILI ZA NABAVKU USLUGE
DIGITALIZACIJE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE U 2020.
GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1399-konkurs-inovaciono-preduzetnistvo-2020

JAVNI KONKURS O
DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE
TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU
INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU
MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1401-konkurs-zensko-preduzetnistvo-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU
SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1391-18-2020-e-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I
PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2020.
GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1393-konkurs-repromaterijal-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA  ZA SUFINANSIRANjE
PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP  VOJVODINE U
2020. GODINI

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1417-konkurs-turizam-pp-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA  ZA SUFINANSIRANjE
PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP  VOJVODINE U
2020. GODINI -NABAVKA MAŠINA I OPREME I  UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U
PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1413-konkurs-turizam-tehnoloske-inovacije-2020

JAVNI KONKURS O
DODELI BESPOVRATNIH  SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE
PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2020.
GODINI – TEHNOLOŠKO OSAVREMENjAVANjE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA  I 
OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA  U
CILjU INOVIRANjA PROCESA

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1405-konkurs-turizam-inoviranje-procesa-2020

JAVNI KONKURS ZA
DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE, U 2020. GODINI –
PODIZANjE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU
TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1403-konkurs-degustacioni-kapaciteti-turizam-2020
Policijska stanica Opovo: UHAPŠENI POČINIOCI KRAĐE U OPOVU

UHAPŠENI POČINIOCI KRAĐE U OPOVU

Opovo,
18. februar 2020;

Pripadnici
Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske stanice Opovo izveli su uspešnu
akciju i tokom noći između subote i nedelje (15/16. februar) uhapsili dve osobe
prilikom krađe privatne kuće u Opovu. Uhapšeni su Đ.K. (1987.g.) i njegova
supruga A.V. (1998) iz Opova i njima je određena mera policijskog zadržavanja
do 48 sati, nakon čega je nadležno tužilaštvo u Pančevu produžilo pritvor Đ.K. na
još 30 dana.

Kako
kažu u Policijskoj stanici Opovo, u daljem radu se nastavlja rasvetljavanje
ostalih krivičnih dela na području Opštine Opovo za koje postoji osnova sumnje
da je Đ.K. izvršilac tih krivičnih dela.
Saobraćaj: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

U cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju,
pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 17.
do 23. februara 2020. godine sprovešće pojačanu kontrolu učesnika u
saobraćaju. 

Kontrola
će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila,
nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i
psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog
korišćenja telefona tokom vožnje, kao i prekršaja pešaka. 

Od
početka 2020. godine, broj saobraćajnih nezgoda na našim putevima povećan je za
16 odsto, a  broj prekršaja za sedam odsto u odnosu na isti period prošle
godine.  U tom periodu poginulo je 22 vozača putničkog vozila i isto
toliko pešaka,  12 putnika u putničkom vozilu i sedam biciklista.

Najčešći
uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda od početka 2020. godine bila je
neprilagođena brzina. Kao rezultat ovog prekršaja, 25 učesnika u saobraćaju je
izgubilo život, dok je više od 300 učesnika u saobraćaju povređeno. Takođe, u
saobraćajnim nezgodama koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola, tri
učesnika u saobraćaju su poginula, a 104 povređena. Analize pokazuju da, 
u naznačenom periodu, 58 odsto poginulih  vozača i putnika u vozilu nisu
koristili sigurnosni pojas.

Kada
je reč o saobraćajnim nezgodama u kojima učestvuju pešaci, od početka ove
godine, utvrđeno je da 30 odsto pešaka strada usled neopreznog stupanja na
kolovoz. Takođe, 30 odsto saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima izazvali
su vozači putničkih vozila.

Uprava
saobraćjne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne
propise.
Saopštenje MUP: PRONAĐENA LABARATORIJA ZA UZGOJ MARIHUANE

PRONAĐENA LABARATORIJA ZA UZGOJ MARIHUANE

Beograd, 15. februar 2020.

Pripadnici
Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu pronašli su laboratoriju za uzgoj marihuane
u veštačkim uslovima i uhapsili S.S.(1994), U.N.(1989) i M.B.(1990), svi iz Beograda,
zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja
i stavljanje u promet opojnih droga .

Pretresom
kuće na teritoriji Plandišta, koju su koristili osumnjičeni,  otkrivena je laboratorija, opremljena lampama,
ventilatorima, trafoima i tajmerima, sa 779 stabljika marihuane, težine oko
40,6 kilograma.

Osumnjičenima
je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni
Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu.
Praznik u Srbiji: DAN DRŽAVNOSTI

DAN DRŽAVNOSTI

Dan državnosti 15. februar, ustanovljen je u znak sećanja na Sretenje 1804. kada je u Orašcu počeo Prvi srpski ustanak za oslobodjenje od Turaka, ali i na proglašenje prvog srpskog Ustava 1835. godine, kojim je označen početak savremene srpske države.

Kao državni praznik proglašen je odlukom Skupštine Srbije 2001. godine, a od  2012. godine taj dan praznuje se 15. i 16. februara.

Srpska pravoslavna crkva 15. februara slavi Sretenje.
Saopštenje MUP: OSUMNJIČENI ZA RAZBOJNIŠTVO U BEKSTVU

OSUMNJIČENI ZA RAZBOJNIŠTVO U BEKSTVU

Pančevo 14.
februara  2020. g

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intezivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je
na teritoriji grada Pančeva izvršio krivično delo razbojništvo.

Policija poziva građane da ukoliko prepoznaju ili
imaju bilio kakvu informaciju o osobi sa fotografije, obaveste dežurnu službu PU
Pančevo na broj telefona 013 192 ili najbližu Policijsku
stanicu.